X
Koghb's mission and vision Koghb's mission and vision
Բոլոր միջոցառումները Մեր վերջին միջոցառումը Նորություններ և Հայտարարություններ Հաճախ Տրվող Հարցեր (ՀՏՀ) Կայքի քարտեզ Միանալ ԿՈՂԲԻՆ

Ֆինանսներ

Հաշվետու ժամանակաշրջան

Մնացորդն առ Հոկտեմբեր‎, 2013 0
Մուտքի աղբյուրներ
Փոխառություններ 5ˏ167ˏ500
Նվիրատվություններ հիմնադիրներից հիմնադրամին 1ˏ081ˏ000
Նվիրատվություններ հիմնադիրներից նախագծերին 360ˏ000
Նվիրատվություններ գործընկերներից հիմնադրամին 0
Նվիրատվություններ գործընկերներից նախագծերին 0
Նվիրատվություններ հովանավորներից հիմնադրամին 4ˏ134ˏ664
Նվիրատվություններ հովանավորներից նախագծերին 5ˏ307ˏ000
Այլ մուտքեր 103ˏ648
Ընդամենը մուտքեր 16ˏ153ˏ812
Ելքի ուղղություններ
Փոխառության մարում 1ˏ228ˏ340
Միջոցառումների ֆինանսավորում 1ˏ762ˏ850
Կողբի թիվ 2 դպրոցի աշակերտների մշակութային այցը Երևան 285ˏ550
Կրթաթոշակների տրամադրում «Քվանտ» վարժարանի «Օժտված երեխաներ» մրցույթի հաղթողներին 1ˏ200ˏ000
Կողբի թիվ 1 դպրոցի աշակերտների մշակութային այցը Երևան 277ˏ300
Նախագծերի ֆինանսավորում 5ˏ354ˏ750
Ռուսերեն-հայերեն բառարան 10ˏ000
Մագի Կյուզելյան՝ Երևանի ճարտարապետության և շինարարության ազգային համալսարանի ուսման վճարի մասնակի ֆինանսավորում 60ˏ750
ԿՈՂԲԻ մարզասրահի պաշտպանիչ ցանց 300ˏ000
Սիլվիյա Հովնանյանի` UWC Դիլիջան քոլեջի ուսման վճարի մասնակի ֆինանսավորում։ 500ˏ000
Էդուարդ Հակոբյան` UWC Դիլիջան քոլեջի ուսման վճարի մասնակի ֆինանսավորում։ 1ˏ700ˏ000
Տաթև Գևորգյան՝ UWC միջազգային Ադրիատիկ Քոլեջի ուսման վճարի ֆինանսավորում 1ˏ000ˏ000
Մերի Մարգարյան՝ Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի ուսման վարձի մասնակի ֆինանսավորում 100ˏ000
Ինգա Գասպարյան՝ Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարանի ուսման վարձի մասնակի ֆինանսավորում 270ˏ000
Սվետլանա Նասիբյան՝ Վանաձորի Հովհաննես Թումանյանի անվան պետական համալսարանի ուսման վճարի ֆինանսավորում 165ˏ000
Լալա Բարսեղյան՝ Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի ուսման վարձի մասնակի ֆինանսավորում 200ˏ000
Բրուտանիվ (կավագործական չարխ) երեխաների համար 210ˏ000
Պրոյեկտոր Վաղարշապատ 11 դպրոցի համար 142ˏ000
Իվետա Բաղդասարյան՝ Երևանի ճարտարապետության և շինարարության ազգային համալսարանի ուսման վճարի մասնակի ֆինանսավորում 50ˏ000
Կրթաթոշակների տրամադրում «Քվանտ» վարժարանի «Օժտված երեխաներ» մրցույթի հաղթողներին 360ˏ000
Սասուն Չոբանյան՝ Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի ուսման վճարի մասնակի ֆինանսավորում 270ˏ000
Բառարաններ դպրոցականների համար 17ˏ000
Գործունեության ֆինանսավորում 1ˏ512ˏ265
Վարչական ծախսերի ֆինանսավորում 6ˏ078ˏ631
Այլ ելքեր 100ˏ000
Ընդամենը ելքեր 16ˏ036ˏ836
Մնացորդն առ Դեկտեմբեր‎, 2015 116ˏ976
Profiling Summary Report (Time: 0.25383s, Memory: 7,328KB)
Procedure Count Total (s) Avg. (s) Min. (s) Max. (s)
system.db.CDbCommand.query(SELECT SUM(`sum` * CASE LEFT(`type`, 2) WHEN 'to' THEN -1 ELSE 1 END) FROM `finances` WHERE (:year_begin * 12 + :month_begin > YEAR(`date`) * 12 + MONTH(`date`)). Bound with :year_begin='2013', :month_begin='11') 1 0.01585 0.01585 0.01585 0.01585
system.db.CDbCommand.query(SELECT `t`.`id` AS `t0_c0`, `t`.`date` AS `t0_c1`, `t`.`type` AS `t0_c2`, `t`.`post_id` AS `t0_c3`, `t`.`project_id` AS `t0_c4`, `t`.`contribution_id` AS `t0_c5`, `t`.`sum` AS `t0_c6`, `post`.`id` AS `t1_c0`, `post`.`type` AS `t1_c1`, `post`.`date` AS `t1_c2`, `post`.`title` AS `t1_c3`, `post`.`title_en` AS `t1_c4`, `post`.`title_ru` AS `t1_c5`, `post`.`text` AS `t1_c6`, `post`.`text_en` AS `t1_c7`, `post`.`text_ru` AS `t1_c8`, `post`.`image` AS `t1_c9`, `post`.`show_on_home` AS `t1_c10`, `post`.`show_on_slider` AS `t1_c11`, `post`.`budget` AS `t1_c12`, `project`.`id` AS `t2_c0`, `project`.`user_id` AS `t2_c1`, `project`.`status` AS `t2_c2`, `project`.`project_name` AS `t2_c3`, `project`.`project_name_en` AS `t2_c4`, `project`.`project_name_ru` AS `t2_c5`, `project`.`till` AS `t2_c6`, `project`.`purpose` AS `t2_c7`, `project`.`purpose_en` AS `t2_c8`, `project`.`purpose_ru` AS `t2_c9`, `project`.`justification` AS `t2_c10`, `project`.`justification_en` AS `t2_c11`, `project`.`justification_ru` AS `t2_c12`, `project`.`amount` AS `t2_c13`, `project`.`currency_id` AS `t2_c14`, `project`.`created_date` AS `t2_c15`, `project`.`attachment_id` AS `t2_c16`, `project`.`from_fund` AS `t2_c17`, `contribution`.`id` AS `t3_c0`, `contribution`.`user_id` AS `t3_c1`, `contribution`.`gift_recipient` AS `t3_c2`, `contribution`.`gift_request_id` AS `t3_c3`, `contribution`.`project_id` AS `t3_c4`, `contribution`.`sum` AS `t3_c5`, `contribution`.`currency_id` AS `t3_c6`, `contribution`.`date` AS `t3_c7`, `contribution`.`method` AS `t3_c8`, `contribution`.`data` AS `t3_c9`, `contribution`.`status` AS `t3_c10` FROM `finances` `t` LEFT OUTER JOIN `events_info` `post` ON (`t`.`post_id`=`post`.`id`) LEFT OUTER JOIN `apply_join` `project` ON (`t`.`project_id`=`project`.`id`) LEFT OUTER JOIN `contribute` `contribution` ON (`t`.`contribution_id`=`contribution`.`id`) WHERE ((:year_begin * 12 + :month_begin <= YEAR(t.date) * 12 + MONTH(t.date)) AND (:year_end * 12 + :month_end >= YEAR(t.date) * 12 + MONTH(t.date))). Bound with :year_begin='2013', :month_begin='11', :year_end='2015', :month_end='12') 1 0.00646 0.00646 0.00646 0.00646
system.db.CDbCommand.query(SELECT MIN(date) AS date_begin, MAX(date) AS date_end FROM `finances`) 1 0.00367 0.00367 0.00367 0.00367
system.db.CDbCommand.query(SELECT * FROM `summary`) 1 0.00197 0.00197 0.00197 0.00197
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `users`) 1 0.00145 0.00145 0.00145 0.00145
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `finances`) 1 0.00094 0.00094 0.00094 0.00094
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `events_info`) 1 0.00088 0.00088 0.00088 0.00088
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `apply_join`) 1 0.00088 0.00088 0.00088 0.00088
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `currency_types`) 1 0.00084 0.00084 0.00084 0.00084
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `contribute`) 1 0.00074 0.00074 0.00074 0.00074
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `users`) 1 0.00039 0.00039 0.00039 0.00039
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `finances`) 1 0.00033 0.00033 0.00033 0.00033
system.db.CDbCommand.query(SELECT * FROM `apply_join` `t` WHERE `t`.`id`=183 LIMIT 1) 1 0.00031 0.00031 0.00031 0.00031
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `apply_join`) 1 0.00028 0.00028 0.00028 0.00028
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `currency_types`) 1 0.00028 0.00028 0.00028 0.00028
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `contribute`) 1 0.00027 0.00027 0.00027 0.00027
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `events_info`) 1 0.00024 0.00024 0.00024 0.00024
system.db.CDbCommand.query(SELECT * FROM `currency_types` `t`) 1 0.00022 0.00022 0.00022 0.00022