X
Koghb's mission and vision Koghb's mission and vision
Բոլոր միջոցառումները Հաճախ Տրվող Հարցեր (ՀՏՀ) Կայքի քարտեզ Միանալ ԿՈՂԲԻՆ

Հաճախ Տրվող Հարցեր (ՀՏՀ)

Ինչո՞վ է զբաղվում «Կողբ» հիմնադրամը և որո՞նք են դրա նպատակները

«ԿՈՂԲ» հիմնադրամը ոչ առևտրային կազմակերպություն է, որը ստեղծվել է 2013 թվականին` Հայաստանում կրթության, մշակույթի և սպորտի զարգացմանը աջակցելու նպատակով: 

Հիմնադրամի կայքը` Koghb.com, ֆինանսավորման համընդհանուր հարթակ է, որը հնարավորություն է տալիս անհատներին և կազմակերպություններին առցանց ստանալու և տրամադրելու ֆինանսական և այլ աջակցություն՝ կրթամշակութային նախագծերի կյանքի կոչման նպատակով:

Ո՞րն է «Կողբ» հիմնադրամի առաքելությունը և տեսլականը։

Մեր առաքելությունն է կրթամշակութային ծրագրերի և առցանց հարթակի միջոցով աջակցել պատանիներին և երիտասարդներին` հասնելու իրենց կրթական նպատակներին, քանի որ հավատում ենք, որ երկարաժամկետ կայուն զարգացման և առաջընթացի լավագույն ճանապարհը ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆՆ է:

Մեր տեսլականն այնպիսի Հայաստանն է, որտեղ ցանկալի կրթությունը հասանելի է բոլորին:

Որո՞նք են «Կողբ» հիմնադրամի ԱՐԺԵՔՆԵՐԸ և ՍԿԶԲՈւՆՔՆԵՐԸ:


ԱԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆԸ, որից բխում է ԿԱՄԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ սկզբունքը, այն է` հիմնադիրների, դիմորդների, աջակիցների, հովանավորների և գործընկերների գործողությունները բացառապես կամավոր են, այլ ոչ թե` պայմանավորված որևէ ազդեցությամբ կամ ակնկալիքով։

ԱԶՆՎՈՒԹՅՈՒՆԸ, որից բխում է ԹԱՓԱՆՑԻԿՈՒԹՅԱՆ սկզբունքը, այն է` հիմնադրամի գործունեությունը և ֆինանսները բացարձակ թափանցիկ են հասարակության համար։

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ, որից բխում է ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ սկզբունքը, այն է` հիմնադրամը չափավոր և խնայողական է վարչական և այլ ծախսերի առումով, որպեսզի  հավաքագրված միջոցները գերազանցապես օգտագործվեն հայտարարված նպատակների իրականացման համար։

ԱՐԴԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, որից բխում է ՕԲՅԵԿՏԻՎՈՒԹՅԱՆ սկզբունքը, այն է` հիմնադրամի միջոցները բաշխվում են դիմորդների և նախագծերի միջև սահմանված հստակ չափանիշների հիման վրա։

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ, որից բխում է ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ սկզբունքը, այն է` հիմնադրամնիր գործունեության ընթացքում ձգտում է անընդհատ կատարելագործման և ԿՐԹՈւԹՅԱՆ ու ՄՇԱԿՈւՅԹԻ միջոցով երկարաժամկետ շարունակական զարգացման։

 

Profiling Summary Report (Time: 0.09039s, Memory: 10,585KB)
Procedure Count Total (s) Avg. (s) Min. (s) Max. (s)
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `events_info`) 1 0.00072 0.00072 0.00072 0.00072
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `apply_join`) 1 0.00059 0.00059 0.00059 0.00059
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `users`) 1 0.00059 0.00059 0.00059 0.00059
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `currency_types`) 1 0.00035 0.00035 0.00035 0.00035
system.db.CDbCommand.query(SELECT * FROM `events_info` `t` WHERE type=:ycp0 ORDER BY `date` DESC LIMIT 12. Bound with :ycp0='faq') 1 0.00034 0.00034 0.00034 0.00034
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `contribute`) 1 0.00034 0.00034 0.00034 0.00034
system.db.CDbCommand.query(SELECT COUNT(*) FROM `events_info` `t` WHERE type=:ycp0. Bound with :ycp0='faq') 1 0.00028 0.00028 0.00028 0.00028
system.db.CDbCommand.query(SELECT * FROM `summary`) 1 0.00022 0.00022 0.00022 0.00022
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `users`) 1 0.00016 0.00016 0.00016 0.00016
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `apply_join`) 1 0.00016 0.00016 0.00016 0.00016
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `events_info`) 1 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `contribute`) 1 0.00013 0.00013 0.00013 0.00013
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `currency_types`) 1 0.00010 0.00010 0.00010 0.00010
system.db.CDbCommand.query(SELECT * FROM `apply_join` `t` WHERE `t`.`id`=183 LIMIT 1) 1 0.00009 0.00009 0.00009 0.00009
system.db.CDbCommand.query(SELECT * FROM `currency_types` `t`) 1 0.00007 0.00007 0.00007 0.00007