X
Koghb's mission and vision Koghb's mission and vision
Բոլոր միջոցառումները Մեր վերջին միջոցառումը Նորություններ և Հայտարարություններ Հաճախ Տրվող Հարցեր (ՀՏՀ) Կայքի քարտեզ Միանալ ԿՈՂԲԻՆ
№270
0%

Աստղիկ Ասլանյան. Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան Պետական Լեզվահասարակագիտական Համալսարանi ուսման վարձի մասնակի ֆինանսավորում

Պահանջվող գումար

200ˏ000 AMD

Վերջնաժամկետ

2018-01-01

Ընդամենը հավաքված է

0 AMD (0%)

Նպատակ

Ես Աստղիկ Արթուրի Ասլանյանն եմ, սովորում եմ Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան Պետական Լեզվահասարակագիտական Համալսարանի անգլերեն և ֆրանսերեն լեզուների «Մանկավարժություն» բաժնում: Ուսման վարձս տարեկան կազմում է 400.000 դրամ: Մանկավարժությունն ամենպատասխանատու մասնագիտություններից է , քանզի այն կերտում է մի ողջ սերունդ, այդ իսկ պատճառով փորձում եմ առավելագույնը վերցնել իմ ուսումից: Իրականում մասնագիտությանս ընտրությունը կապված է նաև այն փաստի հետ, որ ես ցանկանում եմ ինքս իմ նորամուծություններն ու գաղափարները ներդնել այս գիտության մեջ: Սակայն Հայաստանը , չնայած իր բնակչության մեծ մասի ոչ ապահովված լինելուն ,այն երկրների ցանկին է պատկանում, որտեղ կրթությունը վճարովի է, իսկ հայ ծնողները, անկախ ամեն ինչից, ամեն ինչ անում են իրենց երեխաներին կրթությամբ ապահովելու համար: Ես ինքս գիտակցում եմ , որ ծնողների համար դա այդքան էլ հեշտ չէ, այդ իսկ պատճառով փորձում եմ ամեն ինչ անել նրանց օգնելու համար: 

Հիմնավորում

Այս տարի ես ընդամենը 0,01 բալի պատճառով չկարողացա անվճար համակարգով սովորեմ, այդ իսկ պատճառով դիմում եմ Կողբ հիմնադրամին, քանզի նրա շնորհիվ շատերն են կարողացել շարունակել ուսումը, և խնդրում եմ որ մինչը 01/01/2018 օգնեք, որ ես 200.000 դրամ հավաքեմ:

Շնորհակալություն

Աստղիկ Ասլանյան

Օգնիր նվիրել Բացառիկ նվեր Հովանավորել

Ուղարկեք այս հղումը ընկերներին, կամ կիսվեք սոցիալական ցանցերի միջոցով։

Դիմորդ

Աստղիկ Ասլանյան

Անհատ Նախագծեր: 1

Կատարված նվիրատվություններ

Հովանավոր Գումար

Մեկնաբանություններ

Profiling Summary Report (Time: 0.14090s, Memory: 10,544KB)
Procedure Count Total (s) Avg. (s) Min. (s) Max. (s)
system.db.CDbCommand.query(SELECT `t`.`id` AS `t0_c0`, `t`.`user_id` AS `t0_c1`, `t`.`status` AS `t0_c2`, `t`.`project_name` AS `t0_c3`, `t`.`project_name_en` AS `t0_c4`, `t`.`project_name_ru` AS `t0_c5`, `t`.`till` AS `t0_c6`, `t`.`purpose` AS `t0_c7`, `t`.`purpose_en` AS `t0_c8`, `t`.`purpose_ru` AS `t0_c9`, `t`.`justification` AS `t0_c10`, `t`.`justification_en` AS `t0_c11`, `t`.`justification_ru` AS `t0_c12`, `t`.`amount` AS `t0_c13`, `t`.`currency_id` AS `t0_c14`, `t`.`created_date` AS `t0_c15`, `t`.`attachment_id` AS `t0_c16`, `t`.`from_fund` AS `t0_c17`, `author`.`id` AS `t1_c0`, `author`.`create_date` AS `t1_c1`, `author`.`user_type` AS `t1_c2`, `author`.`partner_type` AS `t1_c3`, `author`.`email` AS `t1_c4`, `author`.`password` AS `t1_c5`, `author`.`token` AS `t1_c6`, `author`.`anonymous__` AS `t1_c7`, `author`.`name` AS `t1_c8`, `author`.`name_en` AS `t1_c9`, `author`.`name_ru` AS `t1_c10`, `author`.`surname` AS `t1_c11`, `author`.`surname_en` AS `t1_c12`, `author`.`surname_ru` AS `t1_c13`, `author`.`username` AS `t1_c14`, `author`.`gender` AS `t1_c15`, `author`.`image` AS `t1_c16`, `author`.`phone` AS `t1_c17`, `author`.`country_id` AS `t1_c18`, `author`.`city_id` AS `t1_c19`, `author`.`dob` AS `t1_c20`, `author`.`occupation` AS `t1_c21`, `author`.`occupation_en` AS `t1_c22`, `author`.`occupation_ru` AS `t1_c23`, `author`.`biography` AS `t1_c24`, `author`.`biography_en` AS `t1_c25`, `author`.`biography_ru` AS `t1_c26`, `author`.`offer` AS `t1_c27`, `author`.`offer_en` AS `t1_c28`, `author`.`offer_ru` AS `t1_c29`, `author`.`job_title` AS `t1_c30`, `author`.`job_title_en` AS `t1_c31`, `author`.`job_title_ru` AS `t1_c32`, `author`.`show_on_home` AS `t1_c33`, `author`.`web_site` AS `t1_c34`, `author`.`language` AS `t1_c35`, `author`.`autocreated` AS `t1_c36`, `author`.`notes` AS `t1_c37`, `author`.`city_name` AS `t1_c38`, `currency`.`id` AS `t2_c0`, `currency`.`name` AS `t2_c1`, `currency`.`iso` AS `t2_c2`, `currency`.`rate` AS `t2_c3`, `attachment`.`id` AS `t3_c0`, `attachment`.`type` AS `t3_c1`, `attachment`.`date` AS `t3_c2`, `attachment`.`title` AS `t3_c3`, `attachment`.`title_en` AS `t3_c4`, `attachment`.`title_ru` AS `t3_c5`, `attachment`.`text` AS `t3_c6`, `attachment`.`text_en` AS `t3_c7`, `attachment`.`text_ru` AS `t3_c8`, `attachment`.`image` AS `t3_c9`, `attachment`.`show_on_home` AS `t3_c10`, `attachment`.`show_on_slider` AS `t3_c11`, `attachment`.`budget` AS `t3_c12`, `photos`.`id` AS `t4_c0`, `photos`.`url` AS `t4_c1`, `photos`.`project_id` AS `t4_c2`, `photos`.`image_path` AS `t4_c3` FROM `apply_join` `t` LEFT OUTER JOIN `users` `author` ON (`t`.`user_id`=`author`.`id`) LEFT OUTER JOIN `currency_types` `currency` ON (`t`.`currency_id`=`currency`.`id`) LEFT OUTER JOIN `events_info` `attachment` ON (`t`.`attachment_id`=`attachment`.`id`) LEFT OUTER JOIN `events` `photos` ON (`photos`.`project_id`=`attachment`.`id`) WHERE (`t`.`id`=270)) 1 0.00112 0.00112 0.00112 0.00112
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `users`) 1 0.00088 0.00088 0.00088 0.00088
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `apply_join`) 1 0.00084 0.00084 0.00084 0.00084
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `events_info`) 1 0.00060 0.00060 0.00060 0.00060
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `contribute`) 1 0.00054 0.00054 0.00054 0.00054
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `currency_types`) 1 0.00052 0.00052 0.00052 0.00052
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `events`) 1 0.00051 0.00051 0.00051 0.00051
system.db.CDbCommand.query(SELECT `projects`.`id` AS `t1_c0`, `projects`.`user_id` AS `t1_c1`, `projects`.`status` AS `t1_c2`, `projects`.`project_name` AS `t1_c3`, `projects`.`project_name_en` AS `t1_c4`, `projects`.`project_name_ru` AS `t1_c5`, `projects`.`till` AS `t1_c6`, `projects`.`purpose` AS `t1_c7`, `projects`.`purpose_en` AS `t1_c8`, `projects`.`purpose_ru` AS `t1_c9`, `projects`.`justification` AS `t1_c10`, `projects`.`justification_en` AS `t1_c11`, `projects`.`justification_ru` AS `t1_c12`, `projects`.`amount` AS `t1_c13`, `projects`.`currency_id` AS `t1_c14`, `projects`.`created_date` AS `t1_c15`, `projects`.`attachment_id` AS `t1_c16`, `projects`.`from_fund` AS `t1_c17` FROM `apply_join` `projects` WHERE (status IN ('approved', 'completed', 'fund') OR user_id = :current_user_id) AND (`projects`.`user_id`=:ypl0) ORDER BY status ASC, id DESC. Bound with :current_user_id=false, :ypl0='491') 1 0.00031 0.00031 0.00031 0.00031
system.db.CDbCommand.query(SELECT * FROM `apply_join` `t` WHERE `t`.`id`=183 LIMIT 1) 1 0.00030 0.00030 0.00030 0.00030
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `apply_join`) 1 0.00030 0.00030 0.00030 0.00030
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `users`) 1 0.00029 0.00029 0.00029 0.00029
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `contribute`) 1 0.00028 0.00028 0.00028 0.00028
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `events_info`) 1 0.00024 0.00024 0.00024 0.00024
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `events`) 1 0.00023 0.00023 0.00023 0.00023
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `currency_types`) 1 0.00022 0.00022 0.00022 0.00022
system.db.CDbCommand.query(SELECT * FROM `summary`) 1 0.00020 0.00020 0.00020 0.00020
system.db.CDbCommand.query(SELECT `contributions`.`id` AS `t1_c0`, `contributions`.`user_id` AS `t1_c1`, `contributions`.`gift_recipient` AS `t1_c2`, `contributions`.`gift_request_id` AS `t1_c3`, `contributions`.`project_id` AS `t1_c4`, `contributions`.`sum` AS `t1_c5`, `contributions`.`currency_id` AS `t1_c6`, `contributions`.`date` AS `t1_c7`, `contributions`.`method` AS `t1_c8`, `contributions`.`data` AS `t1_c9`, `contributions`.`status` AS `t1_c10` FROM `contribute` `contributions` WHERE (status IN ('paid', 'completed')) AND (`contributions`.`project_id`=:ypl0). Bound with :ypl0='270') 1 0.00020 0.00020 0.00020 0.00020
system.db.CDbCommand.query(SELECT * FROM `currency_types` `t`) 1 0.00019 0.00019 0.00019 0.00019
system.db.CDbCommand.query(SELECT `t`.`project_id` AS `c`, SUM(sum) AS `s` FROM `contribute` `t` WHERE (status IN ("paid", "completed")) AND (`t`.`project_id`=270) GROUP BY `t`.`project_id`) 1 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015