X
Koghb's mission and vision Koghb's mission and vision
Բոլոր միջոցառումները Մեր վերջին միջոցառումը Նորություններ և Հայտարարություններ Հաճախ Տրվող Հարցեր (ՀՏՀ) Կայքի քարտեզ Միանալ ԿՈՂԲԻՆ
№294
failed

Սյուզետա Մարտիրոսյան. Բարսելոնայի տնտեսագիտական համալսարանի ուսման վարձի մասնակի ֆինանսավորում

Պահանջվող գումար

1ˏ000ˏ000 AMD

Վերջնաժամկետ

2017-08-01

Ընդամենը հավաքված է

0 AMD (0%)

Նպատակ

Բարև ձեզ: Ես Սյուզետան եմ Կոտայքի մարզի Գողթ գյուղից: Արդեն չորս տարի է, ինչ անվճար սովորում եմ Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարանում: Այժմ ընդունվել եմ Բարսելոնայի Տնտեսագիտական Համալսարանի (Barcelona Graduate School of Economics) "Միջազգային առևտուր, ֆինանսներ և զարգացում" բաժին և այնտեղ սովորելու դեպքում ստանալու եմ մասնագիտացված տնտեսագիտական վերլուծությունների մագիստրոսի աստիճան: Այս համալսարանը համարվում է աշխարհի լավագույն հետազոտական կենտրոններից մեկը և հատկապես հայտնի է իր տնտեսագիտության ֆակուլտետով, և այս պատճառով ընդունելության հրավեր ստանալը համարում եմ շատ մեծ ձեռքբերում:

Կրթությանս մի մասը ֆինանսավորելու եմ կրթաթոշակների միջոցով, սակայն մնացած մասի համար չունեմ բավարար միջոցներ: Վարձի 30%-ը  պետք է վճարեմ մայիս ամսին, ինչի համար ունեմ ձեր օգնության կարիքը:

Հիմնավորում

Հետաքրքրված լինելով Հայաստանի ֆինանսական համակարգի և տնտեսության զարգացման հեռանկարով` ընտրել եմ մասնագիտանալ մի ոլորտում, որը մեր երկրում ունի ուշադրության, մեծ աշխատանքի և ներդրումների կարիք: Հաշվի առնելով այս ամենը` վստահ եմ, որ այս համալսարանի տնտեսագիտական բաժնում ստացած կրթությունն այն ուժն է, որը կարող է առավելագույնս նպաստել թե՛ իմ մասնագիտական զարգացմանը, թե՛ նախատեսածս ներդրմանը հետազոտական ոլորտում և թե՛ Հայաստանի ֆինանսական դաշտի կառուցվածքի բարելավմանը:

Այս ամենը հնարավոր կլինի իրականացնել միայն համատեղ ուժերով`ձեր օգնության շնորհիվ:

Շնորհակալ եմ:

Կատարված նվիրատվություններ

Հովանավոր Գումար

Մեկնաբանություններ

Profiling Summary Report (Time: 0.14439s, Memory: 10,514KB)
Procedure Count Total (s) Avg. (s) Min. (s) Max. (s)
system.db.CDbCommand.query(SELECT `contributions`.`id` AS `t1_c0`, `contributions`.`user_id` AS `t1_c1`, `contributions`.`bill_no` AS `t1_c2`, `contributions`.`gift_recipient` AS `t1_c3`, `contributions`.`gift_request_id` AS `t1_c4`, `contributions`.`project_id` AS `t1_c5`, `contributions`.`sum` AS `t1_c6`, `contributions`.`currency_id` AS `t1_c7`, `contributions`.`date` AS `t1_c8`, `contributions`.`method` AS `t1_c9`, `contributions`.`data` AS `t1_c10`, `contributions`.`status` AS `t1_c11` FROM `contribute` `contributions` WHERE (status IN ('paid', 'completed')) AND (`contributions`.`project_id`=:ypl0). Bound with :ypl0='294') 1 0.00123 0.00123 0.00123 0.00123
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `users`) 1 0.00106 0.00106 0.00106 0.00106
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `apply_join`) 1 0.00097 0.00097 0.00097 0.00097
system.db.CDbCommand.query(SELECT `t`.`id` AS `t0_c0`, `t`.`user_id` AS `t0_c1`, `t`.`status` AS `t0_c2`, `t`.`project_name` AS `t0_c3`, `t`.`project_name_en` AS `t0_c4`, `t`.`project_name_ru` AS `t0_c5`, `t`.`till` AS `t0_c6`, `t`.`purpose` AS `t0_c7`, `t`.`purpose_en` AS `t0_c8`, `t`.`purpose_ru` AS `t0_c9`, `t`.`justification` AS `t0_c10`, `t`.`justification_en` AS `t0_c11`, `t`.`justification_ru` AS `t0_c12`, `t`.`amount` AS `t0_c13`, `t`.`currency_id` AS `t0_c14`, `t`.`created_date` AS `t0_c15`, `t`.`attachment_id` AS `t0_c16`, `t`.`from_fund` AS `t0_c17`, `author`.`id` AS `t1_c0`, `author`.`create_date` AS `t1_c1`, `author`.`user_type` AS `t1_c2`, `author`.`partner_type` AS `t1_c3`, `author`.`email` AS `t1_c4`, `author`.`password` AS `t1_c5`, `author`.`token` AS `t1_c6`, `author`.`anonymous__` AS `t1_c7`, `author`.`name` AS `t1_c8`, `author`.`name_en` AS `t1_c9`, `author`.`name_ru` AS `t1_c10`, `author`.`surname` AS `t1_c11`, `author`.`surname_en` AS `t1_c12`, `author`.`surname_ru` AS `t1_c13`, `author`.`username` AS `t1_c14`, `author`.`gender` AS `t1_c15`, `author`.`image` AS `t1_c16`, `author`.`phone` AS `t1_c17`, `author`.`country_id` AS `t1_c18`, `author`.`city_id` AS `t1_c19`, `author`.`dob` AS `t1_c20`, `author`.`occupation` AS `t1_c21`, `author`.`occupation_en` AS `t1_c22`, `author`.`occupation_ru` AS `t1_c23`, `author`.`biography` AS `t1_c24`, `author`.`biography_en` AS `t1_c25`, `author`.`biography_ru` AS `t1_c26`, `author`.`offer` AS `t1_c27`, `author`.`offer_en` AS `t1_c28`, `author`.`offer_ru` AS `t1_c29`, `author`.`job_title` AS `t1_c30`, `author`.`job_title_en` AS `t1_c31`, `author`.`job_title_ru` AS `t1_c32`, `author`.`show_on_home` AS `t1_c33`, `author`.`web_site` AS `t1_c34`, `author`.`language` AS `t1_c35`, `author`.`autocreated` AS `t1_c36`, `author`.`notes` AS `t1_c37`, `author`.`city_name` AS `t1_c38`, `currency`.`id` AS `t2_c0`, `currency`.`name` AS `t2_c1`, `currency`.`iso` AS `t2_c2`, `currency`.`rate` AS `t2_c3`, `attachment`.`id` AS `t3_c0`, `attachment`.`type` AS `t3_c1`, `attachment`.`date` AS `t3_c2`, `attachment`.`title` AS `t3_c3`, `attachment`.`title_en` AS `t3_c4`, `attachment`.`title_ru` AS `t3_c5`, `attachment`.`text` AS `t3_c6`, `attachment`.`text_en` AS `t3_c7`, `attachment`.`text_ru` AS `t3_c8`, `attachment`.`image` AS `t3_c9`, `attachment`.`show_on_home` AS `t3_c10`, `attachment`.`show_on_slider` AS `t3_c11`, `attachment`.`budget` AS `t3_c12`, `photos`.`id` AS `t4_c0`, `photos`.`url` AS `t4_c1`, `photos`.`project_id` AS `t4_c2`, `photos`.`image_path` AS `t4_c3` FROM `apply_join` `t` LEFT OUTER JOIN `users` `author` ON (`t`.`user_id`=`author`.`id`) LEFT OUTER JOIN `currency_types` `currency` ON (`t`.`currency_id`=`currency`.`id`) LEFT OUTER JOIN `events_info` `attachment` ON (`t`.`attachment_id`=`attachment`.`id`) LEFT OUTER JOIN `events` `photos` ON (`photos`.`project_id`=`attachment`.`id`) WHERE (`t`.`id`=294)) 1 0.00092 0.00092 0.00092 0.00092
system.db.CDbCommand.query(SELECT `projects`.`id` AS `t1_c0`, `projects`.`user_id` AS `t1_c1`, `projects`.`status` AS `t1_c2`, `projects`.`project_name` AS `t1_c3`, `projects`.`project_name_en` AS `t1_c4`, `projects`.`project_name_ru` AS `t1_c5`, `projects`.`till` AS `t1_c6`, `projects`.`purpose` AS `t1_c7`, `projects`.`purpose_en` AS `t1_c8`, `projects`.`purpose_ru` AS `t1_c9`, `projects`.`justification` AS `t1_c10`, `projects`.`justification_en` AS `t1_c11`, `projects`.`justification_ru` AS `t1_c12`, `projects`.`amount` AS `t1_c13`, `projects`.`currency_id` AS `t1_c14`, `projects`.`created_date` AS `t1_c15`, `projects`.`attachment_id` AS `t1_c16`, `projects`.`from_fund` AS `t1_c17` FROM `apply_join` `projects` WHERE (status IN ('approved', 'completed', 'fund') OR user_id = :current_user_id) AND (`projects`.`user_id`=:ypl0) ORDER BY status ASC, id DESC. Bound with :current_user_id=false, :ypl0='625') 1 0.00070 0.00070 0.00070 0.00070
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `contribute`) 1 0.00068 0.00068 0.00068 0.00068
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `events_info`) 1 0.00060 0.00060 0.00060 0.00060
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `currency_types`) 1 0.00059 0.00059 0.00059 0.00059
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `events`) 1 0.00058 0.00058 0.00058 0.00058
system.db.CDbCommand.query(SELECT `t`.`project_id` AS `c`, SUM(sum) AS `s` FROM `contribute` `t` WHERE (status IN ("paid", "completed")) AND (`t`.`project_id`=294) GROUP BY `t`.`project_id`) 1 0.00036 0.00036 0.00036 0.00036
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `apply_join`) 1 0.00029 0.00029 0.00029 0.00029
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `users`) 1 0.00028 0.00028 0.00028 0.00028
system.db.CDbCommand.query(SELECT * FROM `apply_join` `t` WHERE `t`.`id`=183 LIMIT 1) 1 0.00026 0.00026 0.00026 0.00026
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `contribute`) 1 0.00025 0.00025 0.00025 0.00025
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `events_info`) 1 0.00023 0.00023 0.00023 0.00023
system.db.CDbCommand.query(SELECT * FROM `summary`) 1 0.00021 0.00021 0.00021 0.00021
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `events`) 1 0.00021 0.00021 0.00021 0.00021
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `currency_types`) 1 0.00019 0.00019 0.00019 0.00019
system.db.CDbCommand.query(SELECT * FROM `currency_types` `t`) 1 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015