X
Koghb's mission and vision Koghb's mission and vision
Բոլոր միջոցառումները Հաճախ Տրվող Հարցեր (ՀՏՀ) Կայքի քարտեզ Միանալ ԿՈՂԲԻՆ
№361
Ավարտված է

Սևակ Ավագյան. Երևանի պետական համալսարանի ուսման վարձի ֆինանսավորում

Պահանջվող գումար

275ˏ000 AMD

Վերջնաժամկետ

2017-11-05

Ընդամենը հավաքված է

125ˏ000 AMD (45%)

Նպատակ

Բարև Ձեզ:Ես Սևակ Ավագյանն եմ:Ծնվել եմ Տավուշի մարզի Կողբ գյուղում 1995 թ. դեկտեմբերի 21-ին:Ավարտել եմ Կողբի թ.2 միջնակարգ դպրոցը և ընդունվել ԵՊՀ արաբագիտության բաժին:Նույն տարում զորակոչվել եմ ազգային բանակ և ծառայել Արցախի առաջնագծում որպես հետախույզ:Անցել եմ բազմաթիվ փորձությունների միջով և լավագույն ծառայության համար պարգևատրվել եմ ,,Քաջարի մարտիկ,, և ,,Բանակի գերազանցիկ,, շքանշաններին,որոնց շնորհիվ հետագա կիսամյակների 500.000 դրամ վճարը զեղչվել է:Այժմ ինձ տեղեկացրել են,որ շքանշանն այլևս կորցրել է իր արտոնությունը,և ես չեմ կարող օգտվել հասանելիք զեղչից:Հայրս հիվանդ է,մայրս՝ գյուղական դպրոցի ուսուցչուհի՝ չնչին աշխատավարձով,և նրանց համար դժվար է հոգալ իմ ուսման վճարի մասին:

Ակնկալում եմ Ձեր աջակցությունը,որի համար էլ դիմում եմ ձեզ՝ ապավինելով Ձեր բարեգործական օգնությանը։

 

Հիմնավորում

Գիտակցելով լեզվի իմացության այժմեական դերը՝ նպատակ ունեմ կատարելագործվել արաբական երկրներում և իմ երկրին ծառայել՝ մեծ աշխատանքներ ծավալելով մեր հայրենիքի ու ասիական երկրների միջհաղորդակցության ոլորտում,մինչև իսկ արտաքին գործերի ասպարեզում: Ցանկանում եմ դառնալ առաջատար մասնագետ և խթանել իմ երկրի տնտեսական ու մշակութային զարգացումը,որի համար առնվազն պիտի կարողանամ այժմ շարունակել ուսումս: Հուսով եմ՝ կաջակցեք նպատակս իրողություն դարձնել:
Կանխավ՝ շնորհակալություն:
Հարգանքով՝
Սևակ Ավագյան:

Ուղարկեք այս հղումը ընկերներին, կամ կիսվեք սոցիալական ցանցերի միջոցով։

Սևակ Ավագյան. Երևանի պետական համալսարանի ուսման վարձի ֆինանսավորում

Ուրախությամբ տեղեկացնում ենք, որ նաև Կողբ հիմնադրամի Հովանավորների համաֆինանսավորմամբ ֆինանսավորվեց Սևակ Ավագյանի կրթական նախագիծը, որի շնորհիվ նա կշարունակի ուսումը։


Պատկերասրահ

Դիմորդ

Սևակ Ավագյան

Անհատ Նախագծեր: 1

Կատարված նվիրատվություններ

Հովանավոր Գումար
Կողբ Հիմնադրամ 125ˏ000 AMD

Մեկնաբանություններ

Profiling Summary Report (Time: 0.08925s, Memory: 10,438KB)
Procedure Count Total (s) Avg. (s) Min. (s) Max. (s)
system.db.CDbCommand.query(SELECT `t`.`id` AS `t0_c0`, `t`.`user_id` AS `t0_c1`, `t`.`status` AS `t0_c2`, `t`.`project_name` AS `t0_c3`, `t`.`project_name_en` AS `t0_c4`, `t`.`project_name_ru` AS `t0_c5`, `t`.`till` AS `t0_c6`, `t`.`purpose` AS `t0_c7`, `t`.`purpose_en` AS `t0_c8`, `t`.`purpose_ru` AS `t0_c9`, `t`.`justification` AS `t0_c10`, `t`.`justification_en` AS `t0_c11`, `t`.`justification_ru` AS `t0_c12`, `t`.`amount` AS `t0_c13`, `t`.`currency_id` AS `t0_c14`, `t`.`created_date` AS `t0_c15`, `t`.`attachment_id` AS `t0_c16`, `t`.`from_fund` AS `t0_c17`, `author`.`id` AS `t1_c0`, `author`.`create_date` AS `t1_c1`, `author`.`user_type` AS `t1_c2`, `author`.`partner_type` AS `t1_c3`, `author`.`email` AS `t1_c4`, `author`.`password` AS `t1_c5`, `author`.`token` AS `t1_c6`, `author`.`anonymous__` AS `t1_c7`, `author`.`name` AS `t1_c8`, `author`.`name_en` AS `t1_c9`, `author`.`name_ru` AS `t1_c10`, `author`.`surname` AS `t1_c11`, `author`.`surname_en` AS `t1_c12`, `author`.`surname_ru` AS `t1_c13`, `author`.`username` AS `t1_c14`, `author`.`gender` AS `t1_c15`, `author`.`image` AS `t1_c16`, `author`.`phone` AS `t1_c17`, `author`.`country_id` AS `t1_c18`, `author`.`city_id` AS `t1_c19`, `author`.`dob` AS `t1_c20`, `author`.`occupation` AS `t1_c21`, `author`.`occupation_en` AS `t1_c22`, `author`.`occupation_ru` AS `t1_c23`, `author`.`biography` AS `t1_c24`, `author`.`biography_en` AS `t1_c25`, `author`.`biography_ru` AS `t1_c26`, `author`.`offer` AS `t1_c27`, `author`.`offer_en` AS `t1_c28`, `author`.`offer_ru` AS `t1_c29`, `author`.`job_title` AS `t1_c30`, `author`.`job_title_en` AS `t1_c31`, `author`.`job_title_ru` AS `t1_c32`, `author`.`show_on_home` AS `t1_c33`, `author`.`web_site` AS `t1_c34`, `author`.`language` AS `t1_c35`, `author`.`autocreated` AS `t1_c36`, `author`.`notes` AS `t1_c37`, `author`.`city_name` AS `t1_c38`, `currency`.`id` AS `t2_c0`, `currency`.`name` AS `t2_c1`, `currency`.`iso` AS `t2_c2`, `currency`.`rate` AS `t2_c3`, `attachment`.`id` AS `t3_c0`, `attachment`.`type` AS `t3_c1`, `attachment`.`date` AS `t3_c2`, `attachment`.`title` AS `t3_c3`, `attachment`.`title_en` AS `t3_c4`, `attachment`.`title_ru` AS `t3_c5`, `attachment`.`text` AS `t3_c6`, `attachment`.`text_en` AS `t3_c7`, `attachment`.`text_ru` AS `t3_c8`, `attachment`.`image` AS `t3_c9`, `attachment`.`show_on_home` AS `t3_c10`, `attachment`.`show_on_slider` AS `t3_c11`, `attachment`.`budget` AS `t3_c12`, `photos`.`id` AS `t4_c0`, `photos`.`url` AS `t4_c1`, `photos`.`project_id` AS `t4_c2`, `photos`.`image_path` AS `t4_c3` FROM `apply_join` `t` LEFT OUTER JOIN `users` `author` ON (`t`.`user_id`=`author`.`id`) LEFT OUTER JOIN `currency_types` `currency` ON (`t`.`currency_id`=`currency`.`id`) LEFT OUTER JOIN `events_info` `attachment` ON (`t`.`attachment_id`=`attachment`.`id`) LEFT OUTER JOIN `events` `photos` ON (`photos`.`project_id`=`attachment`.`id`) WHERE (`t`.`id`=361)) 1 0.00065 0.00065 0.00065 0.00065
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `apply_join`) 1 0.00063 0.00063 0.00063 0.00063
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `users`) 1 0.00051 0.00051 0.00051 0.00051
system.db.CDbCommand.query(SELECT `contributions`.`id` AS `t1_c0`, `contributions`.`user_id` AS `t1_c1`, `contributions`.`bill_no` AS `t1_c2`, `contributions`.`gift_recipient` AS `t1_c3`, `contributions`.`gift_request_id` AS `t1_c4`, `contributions`.`project_id` AS `t1_c5`, `contributions`.`sum` AS `t1_c6`, `contributions`.`currency_id` AS `t1_c7`, `contributions`.`date` AS `t1_c8`, `contributions`.`method` AS `t1_c9`, `contributions`.`data` AS `t1_c10`, `contributions`.`status` AS `t1_c11` FROM `contribute` `contributions` WHERE (status IN ('paid', 'completed')) AND (`contributions`.`project_id`=:ypl0). Bound with :ypl0='361') 1 0.00046 0.00046 0.00046 0.00046
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `contribute`) 1 0.00033 0.00033 0.00033 0.00033
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `currency_types`) 1 0.00032 0.00032 0.00032 0.00032
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `events_info`) 1 0.00031 0.00031 0.00031 0.00031
system.db.CDbCommand.query(SELECT `t`.`project_id` AS `c`, SUM(sum) AS `s` FROM `contribute` `t` WHERE (status IN ("paid", "completed")) AND (`t`.`project_id`=361) GROUP BY `t`.`project_id`) 1 0.00026 0.00026 0.00026 0.00026
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `events`) 1 0.00025 0.00025 0.00025 0.00025
system.db.CDbCommand.query(SELECT `projects`.`id` AS `t1_c0`, `projects`.`user_id` AS `t1_c1`, `projects`.`status` AS `t1_c2`, `projects`.`project_name` AS `t1_c3`, `projects`.`project_name_en` AS `t1_c4`, `projects`.`project_name_ru` AS `t1_c5`, `projects`.`till` AS `t1_c6`, `projects`.`purpose` AS `t1_c7`, `projects`.`purpose_en` AS `t1_c8`, `projects`.`purpose_ru` AS `t1_c9`, `projects`.`justification` AS `t1_c10`, `projects`.`justification_en` AS `t1_c11`, `projects`.`justification_ru` AS `t1_c12`, `projects`.`amount` AS `t1_c13`, `projects`.`currency_id` AS `t1_c14`, `projects`.`created_date` AS `t1_c15`, `projects`.`attachment_id` AS `t1_c16`, `projects`.`from_fund` AS `t1_c17` FROM `apply_join` `projects` WHERE (status IN ('approved', 'completed', 'fund') OR user_id = :current_user_id) AND (`projects`.`user_id`=:ypl0) ORDER BY status ASC, id DESC. Bound with :current_user_id=false, :ypl0='734') 1 0.00022 0.00022 0.00022 0.00022
system.db.CDbCommand.query(SELECT * FROM `apply_join` `t` WHERE `t`.`id`=183 LIMIT 1) 1 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
system.db.CDbCommand.query(SELECT * FROM `summary`) 1 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `apply_join`) 1 0.00014 0.00014 0.00014 0.00014
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `users`) 1 0.00013 0.00013 0.00013 0.00013
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `contribute`) 1 0.00011 0.00011 0.00011 0.00011
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `events`) 1 0.00010 0.00010 0.00010 0.00010
system.db.CDbCommand.query(SELECT `author`.`id` AS `t1_c0`, `author`.`create_date` AS `t1_c1`, `author`.`user_type` AS `t1_c2`, `author`.`partner_type` AS `t1_c3`, `author`.`email` AS `t1_c4`, `author`.`password` AS `t1_c5`, `author`.`token` AS `t1_c6`, `author`.`anonymous__` AS `t1_c7`, `author`.`name` AS `t1_c8`, `author`.`name_en` AS `t1_c9`, `author`.`name_ru` AS `t1_c10`, `author`.`surname` AS `t1_c11`, `author`.`surname_en` AS `t1_c12`, `author`.`surname_ru` AS `t1_c13`, `author`.`username` AS `t1_c14`, `author`.`gender` AS `t1_c15`, `author`.`image` AS `t1_c16`, `author`.`phone` AS `t1_c17`, `author`.`country_id` AS `t1_c18`, `author`.`city_id` AS `t1_c19`, `author`.`dob` AS `t1_c20`, `author`.`occupation` AS `t1_c21`, `author`.`occupation_en` AS `t1_c22`, `author`.`occupation_ru` AS `t1_c23`, `author`.`biography` AS `t1_c24`, `author`.`biography_en` AS `t1_c25`, `author`.`biography_ru` AS `t1_c26`, `author`.`offer` AS `t1_c27`, `author`.`offer_en` AS `t1_c28`, `author`.`offer_ru` AS `t1_c29`, `author`.`job_title` AS `t1_c30`, `author`.`job_title_en` AS `t1_c31`, `author`.`job_title_ru` AS `t1_c32`, `author`.`show_on_home` AS `t1_c33`, `author`.`web_site` AS `t1_c34`, `author`.`language` AS `t1_c35`, `author`.`autocreated` AS `t1_c36`, `author`.`notes` AS `t1_c37`, `author`.`city_name` AS `t1_c38` FROM `users` `author` WHERE (`author`.`id`=:ypl0). Bound with :ypl0='506') 1 0.00009 0.00009 0.00009 0.00009
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `events_info`) 1 0.00009 0.00009 0.00009 0.00009
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `currency_types`) 1 0.00008 0.00008 0.00008 0.00008
system.db.CDbCommand.query(SELECT `currency`.`id` AS `t1_c0`, `currency`.`name` AS `t1_c1`, `currency`.`iso` AS `t1_c2`, `currency`.`rate` AS `t1_c3` FROM `currency_types` `currency` WHERE (`currency`.`id`=:ypl0). Bound with :ypl0='1') 1 0.00007 0.00007 0.00007 0.00007
system.db.CDbCommand.query(SELECT * FROM `currency_types` `t`) 1 0.00006 0.00006 0.00006 0.00006