X
Koghb's mission and vision Koghb's mission and vision
Բոլոր միջոցառումները Հաճախ Տրվող Հարցեր (ՀՏՀ) Կայքի քարտեզ Միանալ ԿՈՂԲԻՆ
№363
Ավարտված է

Իզաբելլա Ազարյան. Վանաձորի պետական մանկավարժական համալսարանի ուսման վարձի մասնակի ֆինանսավորում

Պահանջվող գումար

175ˏ000 AMD

Վերջնաժամկետ

2017-11-20

Ընդամենը հավաքված է

100ˏ000 AMD (57%)

- ընդ որում, Կողբ հիմնադրամի կողմից - 50ˏ000 AMD (29%)

Նպատակ

Ես Իզաբելլա Ազարյանն եմ` 22 տարեկան: Սովորում եմ Վանաձորի Հովհաննես Թումանյանի անվան պետական համալսարանում` պատմաշխարհագրական ֆակուլետի Պատմություն մասնագիտության առաջին կուրսի մագիստրատուրայում: Ուսմանս վարձը կազմում է 350000 դրամ: Մայրս մահացել է 2012թ., հայրս չի աշխատում: Չունենք նաև կողմնակի եկամուտներ: Ուսմանս վարձից դեռևս չենք կարողացել վճարել, որի պատճառով չեն թույլատրի մասնակցել քննություններին և կընկնեմ դուրս մնալու վտանգի տակ: Դիմել եմ նաև այլ բարեգործական կազմակերպությունների, բայց այդպես էլ չեն աջակցել: Խնդրում եմ Ձեզ  հնարավորության սահմաններում օգնել վճարել կիսամյակային վարձավճարս, որը կազմում է 175.000 դրամ:

Հիմնավորում

Մասնագիտությունս շարունակեցի, որովհետև <<պատմություն>> առարկան ինքնին շատ թաքնված գաղտնիքներ և բացահայտումներ ունի, և այն կարող  էի ստանալ միայն մագիստրատուրայում: Իմ առջև ունեմ շատ պատասխանատու նպատակներ, որը ամեն գնով փորձում եմ իրականացնել: Գիտելիքներս լիարժեք դարձնելու և մատաղ սերնդի դաստիարակությանը մասնակից լինելու համար մեծ խթան են հանդիսանում այս դասընթացի գիտելիքները:

Սույն նամակով դիմում եմ Ձեզ օգնել վճարել անհրաժեշտ գումարը`օգնելով իրականացնել երազանքներս և նպատակներս:

Իմ կողմից տրամադրված բոլոր տեղեկությունները հաստատող փաստաթղթերը կներկայացնեմ Կողբ հիմնադրամին, և անհրաժեշտության դեպքում դրանք կարող եմ ներկայացնել նաև պոտենցիալ բարերարներին։

Նախապես շնորհակալություն` հարգանքներով Իզաբելլա:

Ուղարկեք այս հղումը ընկերներին, կամ կիսվեք սոցիալական ցանցերի միջոցով։

Իզաբելլա Ազարյան. Վանաձորի պետական մանկավարժական համալսարանի ուսման վարձի մասնակի ֆինանսավորում

Ուրախությամբ տեղեկացնում ենք, որ Կողբ հիմնադրամի կողմից ֆինանսավորվեց Իզաբելլա Ազարյանի կրթական նախագիծը, որի շնորհիվ նա կշարունակի ուսումը։


Պատկերասրահ

Դիմորդ

Իզաբելլա Ազարյան

Անհատ Նախագծեր: 1

Կատարված նվիրատվություններ

Հովանավոր Գումար
ԿՈՂԲ Հիմնադրամ 50ˏ000 AMD
Կողբ Հիմնադրամ 50ˏ000 AMD

Մեկնաբանություններ

Profiling Summary Report (Time: 0.09920s, Memory: 10,434KB)
Procedure Count Total (s) Avg. (s) Min. (s) Max. (s)
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `apply_join`) 1 0.00083 0.00083 0.00083 0.00083
system.db.CDbCommand.query(SELECT `t`.`id` AS `t0_c0`, `t`.`user_id` AS `t0_c1`, `t`.`status` AS `t0_c2`, `t`.`project_name` AS `t0_c3`, `t`.`project_name_en` AS `t0_c4`, `t`.`project_name_ru` AS `t0_c5`, `t`.`till` AS `t0_c6`, `t`.`purpose` AS `t0_c7`, `t`.`purpose_en` AS `t0_c8`, `t`.`purpose_ru` AS `t0_c9`, `t`.`justification` AS `t0_c10`, `t`.`justification_en` AS `t0_c11`, `t`.`justification_ru` AS `t0_c12`, `t`.`amount` AS `t0_c13`, `t`.`currency_id` AS `t0_c14`, `t`.`created_date` AS `t0_c15`, `t`.`attachment_id` AS `t0_c16`, `t`.`from_fund` AS `t0_c17`, `author`.`id` AS `t1_c0`, `author`.`create_date` AS `t1_c1`, `author`.`user_type` AS `t1_c2`, `author`.`partner_type` AS `t1_c3`, `author`.`email` AS `t1_c4`, `author`.`password` AS `t1_c5`, `author`.`token` AS `t1_c6`, `author`.`anonymous__` AS `t1_c7`, `author`.`name` AS `t1_c8`, `author`.`name_en` AS `t1_c9`, `author`.`name_ru` AS `t1_c10`, `author`.`surname` AS `t1_c11`, `author`.`surname_en` AS `t1_c12`, `author`.`surname_ru` AS `t1_c13`, `author`.`username` AS `t1_c14`, `author`.`gender` AS `t1_c15`, `author`.`image` AS `t1_c16`, `author`.`phone` AS `t1_c17`, `author`.`country_id` AS `t1_c18`, `author`.`city_id` AS `t1_c19`, `author`.`dob` AS `t1_c20`, `author`.`occupation` AS `t1_c21`, `author`.`occupation_en` AS `t1_c22`, `author`.`occupation_ru` AS `t1_c23`, `author`.`biography` AS `t1_c24`, `author`.`biography_en` AS `t1_c25`, `author`.`biography_ru` AS `t1_c26`, `author`.`offer` AS `t1_c27`, `author`.`offer_en` AS `t1_c28`, `author`.`offer_ru` AS `t1_c29`, `author`.`job_title` AS `t1_c30`, `author`.`job_title_en` AS `t1_c31`, `author`.`job_title_ru` AS `t1_c32`, `author`.`show_on_home` AS `t1_c33`, `author`.`web_site` AS `t1_c34`, `author`.`language` AS `t1_c35`, `author`.`autocreated` AS `t1_c36`, `author`.`notes` AS `t1_c37`, `author`.`city_name` AS `t1_c38`, `currency`.`id` AS `t2_c0`, `currency`.`name` AS `t2_c1`, `currency`.`iso` AS `t2_c2`, `currency`.`rate` AS `t2_c3`, `attachment`.`id` AS `t3_c0`, `attachment`.`type` AS `t3_c1`, `attachment`.`date` AS `t3_c2`, `attachment`.`title` AS `t3_c3`, `attachment`.`title_en` AS `t3_c4`, `attachment`.`title_ru` AS `t3_c5`, `attachment`.`text` AS `t3_c6`, `attachment`.`text_en` AS `t3_c7`, `attachment`.`text_ru` AS `t3_c8`, `attachment`.`image` AS `t3_c9`, `attachment`.`show_on_home` AS `t3_c10`, `attachment`.`show_on_slider` AS `t3_c11`, `attachment`.`budget` AS `t3_c12`, `photos`.`id` AS `t4_c0`, `photos`.`url` AS `t4_c1`, `photos`.`project_id` AS `t4_c2`, `photos`.`image_path` AS `t4_c3` FROM `apply_join` `t` LEFT OUTER JOIN `users` `author` ON (`t`.`user_id`=`author`.`id`) LEFT OUTER JOIN `currency_types` `currency` ON (`t`.`currency_id`=`currency`.`id`) LEFT OUTER JOIN `events_info` `attachment` ON (`t`.`attachment_id`=`attachment`.`id`) LEFT OUTER JOIN `events` `photos` ON (`photos`.`project_id`=`attachment`.`id`) WHERE (`t`.`id`=363)) 1 0.00072 0.00072 0.00072 0.00072
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `users`) 1 0.00067 0.00067 0.00067 0.00067
system.db.CDbCommand.query(SELECT `projects`.`id` AS `t1_c0`, `projects`.`user_id` AS `t1_c1`, `projects`.`status` AS `t1_c2`, `projects`.`project_name` AS `t1_c3`, `projects`.`project_name_en` AS `t1_c4`, `projects`.`project_name_ru` AS `t1_c5`, `projects`.`till` AS `t1_c6`, `projects`.`purpose` AS `t1_c7`, `projects`.`purpose_en` AS `t1_c8`, `projects`.`purpose_ru` AS `t1_c9`, `projects`.`justification` AS `t1_c10`, `projects`.`justification_en` AS `t1_c11`, `projects`.`justification_ru` AS `t1_c12`, `projects`.`amount` AS `t1_c13`, `projects`.`currency_id` AS `t1_c14`, `projects`.`created_date` AS `t1_c15`, `projects`.`attachment_id` AS `t1_c16`, `projects`.`from_fund` AS `t1_c17` FROM `apply_join` `projects` WHERE (status IN ('approved', 'completed', 'fund') OR user_id = :current_user_id) AND (`projects`.`user_id`=:ypl0) ORDER BY status ASC, id DESC. Bound with :current_user_id=false, :ypl0='739') 1 0.00063 0.00063 0.00063 0.00063
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `contribute`) 1 0.00046 0.00046 0.00046 0.00046
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `events_info`) 1 0.00041 0.00041 0.00041 0.00041
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `currency_types`) 1 0.00037 0.00037 0.00037 0.00037
system.db.CDbCommand.query(SELECT `contributions`.`id` AS `t1_c0`, `contributions`.`user_id` AS `t1_c1`, `contributions`.`bill_no` AS `t1_c2`, `contributions`.`gift_recipient` AS `t1_c3`, `contributions`.`gift_request_id` AS `t1_c4`, `contributions`.`project_id` AS `t1_c5`, `contributions`.`sum` AS `t1_c6`, `contributions`.`currency_id` AS `t1_c7`, `contributions`.`date` AS `t1_c8`, `contributions`.`method` AS `t1_c9`, `contributions`.`data` AS `t1_c10`, `contributions`.`status` AS `t1_c11` FROM `contribute` `contributions` WHERE (status IN ('paid', 'completed')) AND (`contributions`.`project_id`=:ypl0). Bound with :ypl0='363') 1 0.00036 0.00036 0.00036 0.00036
system.db.CDbCommand.query(SELECT `t`.`project_id` AS `c`, SUM(sum) AS `s` FROM `contribute` `t` WHERE (status IN ("paid", "completed")) AND (`t`.`project_id`=363) GROUP BY `t`.`project_id`) 1 0.00036 0.00036 0.00036 0.00036
system.db.CDbCommand.query(SELECT `author`.`id` AS `t1_c0`, `author`.`create_date` AS `t1_c1`, `author`.`user_type` AS `t1_c2`, `author`.`partner_type` AS `t1_c3`, `author`.`email` AS `t1_c4`, `author`.`password` AS `t1_c5`, `author`.`token` AS `t1_c6`, `author`.`anonymous__` AS `t1_c7`, `author`.`name` AS `t1_c8`, `author`.`name_en` AS `t1_c9`, `author`.`name_ru` AS `t1_c10`, `author`.`surname` AS `t1_c11`, `author`.`surname_en` AS `t1_c12`, `author`.`surname_ru` AS `t1_c13`, `author`.`username` AS `t1_c14`, `author`.`gender` AS `t1_c15`, `author`.`image` AS `t1_c16`, `author`.`phone` AS `t1_c17`, `author`.`country_id` AS `t1_c18`, `author`.`city_id` AS `t1_c19`, `author`.`dob` AS `t1_c20`, `author`.`occupation` AS `t1_c21`, `author`.`occupation_en` AS `t1_c22`, `author`.`occupation_ru` AS `t1_c23`, `author`.`biography` AS `t1_c24`, `author`.`biography_en` AS `t1_c25`, `author`.`biography_ru` AS `t1_c26`, `author`.`offer` AS `t1_c27`, `author`.`offer_en` AS `t1_c28`, `author`.`offer_ru` AS `t1_c29`, `author`.`job_title` AS `t1_c30`, `author`.`job_title_en` AS `t1_c31`, `author`.`job_title_ru` AS `t1_c32`, `author`.`show_on_home` AS `t1_c33`, `author`.`web_site` AS `t1_c34`, `author`.`language` AS `t1_c35`, `author`.`autocreated` AS `t1_c36`, `author`.`notes` AS `t1_c37`, `author`.`city_name` AS `t1_c38` FROM `users` `author` WHERE (`author`.`id`=:ypl0). Bound with :ypl0='506') 1 0.00034 0.00034 0.00034 0.00034
system.db.CDbCommand.query(SELECT `currency`.`id` AS `t1_c0`, `currency`.`name` AS `t1_c1`, `currency`.`iso` AS `t1_c2`, `currency`.`rate` AS `t1_c3` FROM `currency_types` `currency` WHERE (`currency`.`id`=:ypl0). Bound with :ypl0='1') 1 0.00032 0.00032 0.00032 0.00032
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `events`) 1 0.00030 0.00030 0.00030 0.00030
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `apply_join`) 1 0.00024 0.00024 0.00024 0.00024
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `users`) 1 0.00020 0.00020 0.00020 0.00020
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `contribute`) 1 0.00018 0.00018 0.00018 0.00018
system.db.CDbCommand.query(SELECT * FROM `apply_join` `t` WHERE `t`.`id`=183 LIMIT 1) 1 0.00016 0.00016 0.00016 0.00016
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `events`) 1 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
system.db.CDbCommand.query(SELECT * FROM `summary`) 1 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `events_info`) 1 0.00012 0.00012 0.00012 0.00012
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `currency_types`) 1 0.00010 0.00010 0.00010 0.00010
system.db.CDbCommand.query(SELECT * FROM `currency_types` `t`) 1 0.00009 0.00009 0.00009 0.00009