X
Koghb's mission and vision Koghb's mission and vision
Բոլոր միջոցառումները Հաճախ Տրվող Հարցեր (ՀՏՀ) Կայքի քարտեզ Միանալ ԿՈՂԲԻՆ
№382
Ավարտված է

Ալեքսանդր Կարալյան. «Քվանտ» վարժարանի «Օժտված երեխաներ» մրցույթի հաղթող Ալեքսանդր Կարալյան

Պահանջվող գումար

300ˏ000 AMD

Վերջնաժամկետ

2018-07-30

Ընդամենը հավաքված է

300ˏ000 AMD (100%)

Նպատակ

Ես` Ալեքսանդր Կարալյանս, ծնվել եմ 2001թ.-ի ապրիլի 3-ին Երևանում:
2006թ. ընդունվել եմ Խաչիկ Դաշտենցի անվան թիվ 114 դպրոցը: Այնտեղ կրթություն եմս տացել մինչև 2010թ., ապա ընդունվել «Քվանտ» վարժարան,որտեղ էլ սովորում եմ մինչ օրս:
Հակված եմ բնագիտական առարկաներին, թեև 5-րդ դասարաններում եղել եմ Լիպարիտ Սարգսյանի ղեկավարած «Բողբոջներ» գրական ստուդիայի ակտիվ սաներից: Ունեմ տպագրված բանաստողծություններ և պատմվածքների թարգմաննություններ. «Առաջին ծիլեր» (Գիրք երրորդ, 2010) ժողովածուում և «Իններորդ հրաշալիք» շաբաթաթերթում: 2009թ.-ին արժանացել եմ Ավ. Իսահակյանի անվան կենտրոնական գրադարանի «Տարվա լավագույն ընթերցող» կոչմանը:
6-րդ դասարանում ճանաչվել եմ «Քվանտ-2012» Օժտված երեխաների մրցույթ իհաղթող:
Առաջին օլիմպիական հաջողություններ ըունեցել եմ 7-րդ դասարանում՝ ստանալով 3 առաջին, 2 երկրորդ, 3 երրորդ կարգի դիպլոմներ,որոնցից մեկը մաթեմատիկայի քաղաքային փուլում հաղթելու համար և ճանաչվել «Օժտված երեխաներ Քվանտ - 2013» մրցույթի հաղթող:
8-րդ դասարանում ստացելեմ 9 առաջին, 2 երկրորդ, 2 երրորդկարգիդիպլոմներմաթեմատիկա, ֆիզիկա, կենսաբանություն,հայոցպատմությունառարկաներիցևճանաչվել «ՕժտվածերեխաներՔվանտ-2014» մրցույթի հաղթող:
9-րդդասարանումստացելեմ 5 առաջին, 4 երկրորդ, 2 երրորդ կարգի դիպլոմներ մաթեմատիկա, քիմիա, ֆիզիկա, կենսաբանություն,հայոց պատմությունառարկաներից (ներվարժարանային և միջվարժարանային օլիմպիադաներում հաղթելու համար) և ճանաչվել «Օժտված երեխաներ Քվանտ- 2015» մրցույթի հաղթող: Բացի այդ ,ստացել եմ Երևանի քաղաքապետարանի կողմից առաջին կարգի դիպլոմ՝ֆիզիկա առարկայից ցուցաբերած բարձր արդյունքի համար և 3 երկրորդ կարգի դիպլոմներ՝ կենսաբանություն, մաթեմատիկա և քիմիա առարկաներից ցուցաբերած բարձրարդյունքների համար:ՀՀ ԿԳՆ կողմից ստացել եմ առաջին կարգի դիպլոմ հանրապետական օլիմպիադայի եզրափակիչ փուլում ֆիզիկա առարկայից,երկրորդ կարգի դիպլոմ կենսաբանություն առարկայից,երրորդ կարգի դիպլոմ մաթեմատիկա առարկայից ցուցաբերած խորը գիտելիքների համար և գովասանագիր՝քիմիաառարկայից ցուցաբերած գիտելիքների համար:
Ստացելեմ «Քվանտ» վարժարանի «Լավագույն աշակերտ-2015» մրցանակը;
2015թ.-ին միջվարժարանային օլիմպիադայում մաթեմատիկա առարկայից ստացել եմ առաջին կարգ: 2013-2015 թթ.անցել եմ ՏՍՀԿ Տիեզերագիտական խմբակի երկամյա դասընթացը՝ստանալով վկայագիր:
Հաճախել եմ նաև ավիամոդելավորման խմբակ, ԹՈՒՄՈ ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոն:
2016թ. մասնակցել եմ «Մաթեմատիկա» առարկայի Ժաուտիկովյան XII միջազգային օլիմպիադայինև արժանացել բրոնզե մեդալի: Ուսումնական տարվա ընթացքում մասնակցել եմ քաղաքային և հանրապետական օլիմպիադաներին` ստանալով տարբեր կարգերի, այդ թվում`կենսաբանության հանրապետական օլիմպիադայի առաջին, մաթեմատիկայի և ֆիզիկայի` երկրորդ կարգի դիպլոմներ:
2016թ. ամռանը, մասնակցելով կենսաբանության միջազգային օլիմպիադային, արժանացել եմ բրոնզե մեդալի:Գնահատելով տարվա ընթացքումո ւնեցած ձեռքբերումներս` «Քվանտ» վարժարանի կողմից արժանացել եմ «Լավագույնաշակերտ-2016» մրցանակին:
2016թ.-ին Ա. Օսկանյանի անվան օլիմպիադայում մաթեմատիկա և կենսաբանություն առարկաներից ստացել եմ առաջին կարգի դիպլոմներ, ֆիզիկայից՝ երրորդ կարգի: 2016թ.-ի նոյեմբերին միջվարժարանային օլիմպիադայում մաթեմատիկա առարկայից ստացել եմ առաջին կարգ:
2016-2017թթ. ներվարժարանային օլիմպիադայում կենսաբանություն առարկայից ստացել եմ առաջին կարգի դիպլոմ, իսկ մաթեմատիկա և ֆիզիկա առարկաներից՝ երկրորդ կարգի դիպլոմներ: Ֆիզիկա առարկայից լավագույն հետազոտական աշխատանք կատարելու համար ստացել եմ երկրորդ կարգի դիպլոմ:
2017թ.-ի հունվարին մասնակցելեմ «Մաթեմատիկա» առարկայի Ժաուտիկովյան XIII միջազգային օլիմպիադային և արժանացել բրոնզեմ եդալի:
2017թ.-ին ՀՀ դպրոցականների առարկայական օլիմպիադայի քաղաքային փուլում ֆիզիկա, մաթեմատիկա և կենսաբանություն առարկաներից ցուցաբերած գերազանց արդյունքների համար Երևանի քաղաքապետարանի կողմից ստացել եմ երկրորդ կարգի դիպլոմներ: Նույն թվականին հանրապետական օլիմպիադայի եզրափակիչ փուլում ֆիզիկա և մաթեմատիկա առարկաներից ցուցաբերած խորը գիտելիքների համար ՀՀ ԿԳՆ կողմից արժանացել եմ երկրորդ կարգի դիպլոմների, իսկ կենսաբանություն առարկայից՝ առաջին կարգի:
Այս տարի Մեծ Բրիտանիայի Քովենտրի քաղաքում կայացած կենսաբանության 28-րդ միջազգային օլիմպիադայում ստացել եմ արծաթե մեդալ:Գնահատելով տարվա ընթացքում ունեցած ձեռքբերումներս` «Քվանտ» վարժարանի կողմից արժանացելեմ «Լավագույն աշակերտ-2017» մրցանակին:

Հիմնավորում

«Կողբ» հիմնադրամի կողմից սահմանված կրթաթոշակը լրացուցիչ խթան կհանդիսանա ինձ համար և կնպաստի հետագա ձեռքբերումներին:

Ուղարկեք այս հղումը ընկերներին, կամ կիսվեք սոցիալական ցանցերի միջոցով։

Դիմորդ

Ալեքսանդր Կարալյան

Անհատ Նախագծեր: 1

Կատարված նվիրատվություններ

Հովանավոր Գումար
Կողբ Հիմնադրամ 30ˏ000 AMD
Կողբ Հիմնադրամ 30ˏ000 AMD
Կողբ Հիմնադրամ 30ˏ000 AMD
Կողբ Հիմնադրամ 30ˏ000 AMD
Կողբ Հիմնադրամ 30ˏ000 AMD
Կողբ Հիմնադրամ 30ˏ000 AMD
Կողբ Հիմնադրամ 30ˏ000 AMD
Կողբ Հիմնադրամ 30ˏ000 AMD
Կողբ Հիմնադրամ 60ˏ000 AMD

Մեկնաբանություններ

Profiling Summary Report (Time: 0.09818s, Memory: 10,533KB)
Procedure Count Total (s) Avg. (s) Min. (s) Max. (s)
system.db.CDbCommand.query(SELECT `author`.`id` AS `t1_c0`, `author`.`create_date` AS `t1_c1`, `author`.`user_type` AS `t1_c2`, `author`.`partner_type` AS `t1_c3`, `author`.`email` AS `t1_c4`, `author`.`password` AS `t1_c5`, `author`.`token` AS `t1_c6`, `author`.`anonymous__` AS `t1_c7`, `author`.`name` AS `t1_c8`, `author`.`name_en` AS `t1_c9`, `author`.`name_ru` AS `t1_c10`, `author`.`surname` AS `t1_c11`, `author`.`surname_en` AS `t1_c12`, `author`.`surname_ru` AS `t1_c13`, `author`.`username` AS `t1_c14`, `author`.`gender` AS `t1_c15`, `author`.`image` AS `t1_c16`, `author`.`phone` AS `t1_c17`, `author`.`country_id` AS `t1_c18`, `author`.`city_id` AS `t1_c19`, `author`.`dob` AS `t1_c20`, `author`.`occupation` AS `t1_c21`, `author`.`occupation_en` AS `t1_c22`, `author`.`occupation_ru` AS `t1_c23`, `author`.`biography` AS `t1_c24`, `author`.`biography_en` AS `t1_c25`, `author`.`biography_ru` AS `t1_c26`, `author`.`offer` AS `t1_c27`, `author`.`offer_en` AS `t1_c28`, `author`.`offer_ru` AS `t1_c29`, `author`.`job_title` AS `t1_c30`, `author`.`job_title_en` AS `t1_c31`, `author`.`job_title_ru` AS `t1_c32`, `author`.`show_on_home` AS `t1_c33`, `author`.`web_site` AS `t1_c34`, `author`.`language` AS `t1_c35`, `author`.`autocreated` AS `t1_c36`, `author`.`notes` AS `t1_c37`, `author`.`city_name` AS `t1_c38` FROM `users` `author` WHERE (`author`.`id`=:ypl0). Bound with :ypl0='506') 9 0.00076 0.00008 0.00008 0.00010
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `apply_join`) 1 0.00062 0.00062 0.00062 0.00062
system.db.CDbCommand.query(SELECT `contributions`.`id` AS `t1_c0`, `contributions`.`user_id` AS `t1_c1`, `contributions`.`bill_no` AS `t1_c2`, `contributions`.`gift_recipient` AS `t1_c3`, `contributions`.`gift_request_id` AS `t1_c4`, `contributions`.`project_id` AS `t1_c5`, `contributions`.`sum` AS `t1_c6`, `contributions`.`currency_id` AS `t1_c7`, `contributions`.`date` AS `t1_c8`, `contributions`.`method` AS `t1_c9`, `contributions`.`data` AS `t1_c10`, `contributions`.`status` AS `t1_c11` FROM `contribute` `contributions` WHERE (status IN ('paid', 'completed')) AND (`contributions`.`project_id`=:ypl0). Bound with :ypl0='382') 1 0.00062 0.00062 0.00062 0.00062
system.db.CDbCommand.query(SELECT `currency`.`id` AS `t1_c0`, `currency`.`name` AS `t1_c1`, `currency`.`iso` AS `t1_c2`, `currency`.`rate` AS `t1_c3` FROM `currency_types` `currency` WHERE (`currency`.`id`=:ypl0). Bound with :ypl0='1') 9 0.00059 0.00007 0.00006 0.00007
system.db.CDbCommand.query(SELECT `t`.`id` AS `t0_c0`, `t`.`user_id` AS `t0_c1`, `t`.`status` AS `t0_c2`, `t`.`project_name` AS `t0_c3`, `t`.`project_name_en` AS `t0_c4`, `t`.`project_name_ru` AS `t0_c5`, `t`.`till` AS `t0_c6`, `t`.`purpose` AS `t0_c7`, `t`.`purpose_en` AS `t0_c8`, `t`.`purpose_ru` AS `t0_c9`, `t`.`justification` AS `t0_c10`, `t`.`justification_en` AS `t0_c11`, `t`.`justification_ru` AS `t0_c12`, `t`.`amount` AS `t0_c13`, `t`.`currency_id` AS `t0_c14`, `t`.`created_date` AS `t0_c15`, `t`.`attachment_id` AS `t0_c16`, `t`.`from_fund` AS `t0_c17`, `author`.`id` AS `t1_c0`, `author`.`create_date` AS `t1_c1`, `author`.`user_type` AS `t1_c2`, `author`.`partner_type` AS `t1_c3`, `author`.`email` AS `t1_c4`, `author`.`password` AS `t1_c5`, `author`.`token` AS `t1_c6`, `author`.`anonymous__` AS `t1_c7`, `author`.`name` AS `t1_c8`, `author`.`name_en` AS `t1_c9`, `author`.`name_ru` AS `t1_c10`, `author`.`surname` AS `t1_c11`, `author`.`surname_en` AS `t1_c12`, `author`.`surname_ru` AS `t1_c13`, `author`.`username` AS `t1_c14`, `author`.`gender` AS `t1_c15`, `author`.`image` AS `t1_c16`, `author`.`phone` AS `t1_c17`, `author`.`country_id` AS `t1_c18`, `author`.`city_id` AS `t1_c19`, `author`.`dob` AS `t1_c20`, `author`.`occupation` AS `t1_c21`, `author`.`occupation_en` AS `t1_c22`, `author`.`occupation_ru` AS `t1_c23`, `author`.`biography` AS `t1_c24`, `author`.`biography_en` AS `t1_c25`, `author`.`biography_ru` AS `t1_c26`, `author`.`offer` AS `t1_c27`, `author`.`offer_en` AS `t1_c28`, `author`.`offer_ru` AS `t1_c29`, `author`.`job_title` AS `t1_c30`, `author`.`job_title_en` AS `t1_c31`, `author`.`job_title_ru` AS `t1_c32`, `author`.`show_on_home` AS `t1_c33`, `author`.`web_site` AS `t1_c34`, `author`.`language` AS `t1_c35`, `author`.`autocreated` AS `t1_c36`, `author`.`notes` AS `t1_c37`, `author`.`city_name` AS `t1_c38`, `currency`.`id` AS `t2_c0`, `currency`.`name` AS `t2_c1`, `currency`.`iso` AS `t2_c2`, `currency`.`rate` AS `t2_c3`, `attachment`.`id` AS `t3_c0`, `attachment`.`type` AS `t3_c1`, `attachment`.`date` AS `t3_c2`, `attachment`.`title` AS `t3_c3`, `attachment`.`title_en` AS `t3_c4`, `attachment`.`title_ru` AS `t3_c5`, `attachment`.`text` AS `t3_c6`, `attachment`.`text_en` AS `t3_c7`, `attachment`.`text_ru` AS `t3_c8`, `attachment`.`image` AS `t3_c9`, `attachment`.`show_on_home` AS `t3_c10`, `attachment`.`show_on_slider` AS `t3_c11`, `attachment`.`budget` AS `t3_c12`, `photos`.`id` AS `t4_c0`, `photos`.`url` AS `t4_c1`, `photos`.`project_id` AS `t4_c2`, `photos`.`image_path` AS `t4_c3` FROM `apply_join` `t` LEFT OUTER JOIN `users` `author` ON (`t`.`user_id`=`author`.`id`) LEFT OUTER JOIN `currency_types` `currency` ON (`t`.`currency_id`=`currency`.`id`) LEFT OUTER JOIN `events_info` `attachment` ON (`t`.`attachment_id`=`attachment`.`id`) LEFT OUTER JOIN `events` `photos` ON (`photos`.`project_id`=`attachment`.`id`) WHERE (`t`.`id`=382)) 1 0.00058 0.00058 0.00058 0.00058
system.db.CDbCommand.query(SELECT `projects`.`id` AS `t1_c0`, `projects`.`user_id` AS `t1_c1`, `projects`.`status` AS `t1_c2`, `projects`.`project_name` AS `t1_c3`, `projects`.`project_name_en` AS `t1_c4`, `projects`.`project_name_ru` AS `t1_c5`, `projects`.`till` AS `t1_c6`, `projects`.`purpose` AS `t1_c7`, `projects`.`purpose_en` AS `t1_c8`, `projects`.`purpose_ru` AS `t1_c9`, `projects`.`justification` AS `t1_c10`, `projects`.`justification_en` AS `t1_c11`, `projects`.`justification_ru` AS `t1_c12`, `projects`.`amount` AS `t1_c13`, `projects`.`currency_id` AS `t1_c14`, `projects`.`created_date` AS `t1_c15`, `projects`.`attachment_id` AS `t1_c16`, `projects`.`from_fund` AS `t1_c17` FROM `apply_join` `projects` WHERE (status IN ('approved', 'completed', 'fund') OR user_id = :current_user_id) AND (`projects`.`user_id`=:ypl0) ORDER BY status ASC, id DESC. Bound with :current_user_id=false, :ypl0='763') 1 0.00053 0.00053 0.00053 0.00053
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `users`) 1 0.00048 0.00048 0.00048 0.00048
system.db.CDbCommand.query(SELECT `t`.`project_id` AS `c`, SUM(sum) AS `s` FROM `contribute` `t` WHERE (status IN ("paid", "completed")) AND (`t`.`project_id`=382) GROUP BY `t`.`project_id`) 1 0.00039 0.00039 0.00039 0.00039
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `currency_types`) 1 0.00036 0.00036 0.00036 0.00036
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `contribute`) 1 0.00031 0.00031 0.00031 0.00031
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `events_info`) 1 0.00031 0.00031 0.00031 0.00031
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `events`) 1 0.00024 0.00024 0.00024 0.00024
system.db.CDbCommand.query(SELECT * FROM `apply_join` `t` WHERE `t`.`id`=183 LIMIT 1) 1 0.00017 0.00017 0.00017 0.00017
system.db.CDbCommand.query(SELECT * FROM `summary`) 1 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `apply_join`) 1 0.00014 0.00014 0.00014 0.00014
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `users`) 1 0.00013 0.00013 0.00013 0.00013
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `contribute`) 1 0.00011 0.00011 0.00011 0.00011
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `events`) 1 0.00009 0.00009 0.00009 0.00009
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `events_info`) 1 0.00009 0.00009 0.00009 0.00009
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `currency_types`) 1 0.00008 0.00008 0.00008 0.00008
system.db.CDbCommand.query(SELECT * FROM `currency_types` `t`) 1 0.00007 0.00007 0.00007 0.00007