X
Koghb's mission and vision Koghb's mission and vision
Բոլոր միջոցառումները Հաճախ Տրվող Հարցեր (ՀՏՀ) Կայքի քարտեզ Միանալ ԿՈՂԲԻՆ

Արժեքները և Սկզբունքները

ԱԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆ, որից բխում է ԿԱՄԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ սկզբունքը, այն է` հիմնադիրների, դիմորդների, աջակիցների, հովանավորների և գործընկերների գործողությունները բացառապես կամավոր են, այլ ոչ թե` պայմանավորված որևէ ազդեցությամբ կամ ակնկալիքով։

ԱԶՆՎՈՒԹՅՈՒՆ, որից բխում է ԹԱՓԱՆՑԻԿՈՒԹՅԱՆ սկզբունքը, այն է` հիմնադրամի գործունեությունը և ֆինանսները բացարձակ թափանցիկ են հասարակության համար։

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ, որից բխում է ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ սկզբունքը, այն է` հիմնադրամը չափավոր և խնայողական է վարչական և այլ ծախսերի առումով, որպեսզի  հավաքագրված միջոցները գերազանցապես օգտագործվեն հայտարարված նպատակների իրականացման համար։

ԱՐԴԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, որից բխում է ՕԲՅԵԿՏԻՎՈՒԹՅԱՆ սկզբունքը, այն է` հիմնադրամի միջոցները բաշխվում են դիմորդների և նախագծերի միջև սահմանված հստակ չափանիշների հիման վրա։

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒԹՅՈՒՆ, որից բխում է ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ սկզբունքը, այն է` հիմնադրամն իր գործունեության ընթացքում ձգտում է անընդհատ կատարելագործման և ԿՐԹՈւԹՅԱՆ միջոցով երկարաժամկետ շարունակական զարգացման։

Profiling Summary Report (Time: 0.06770s, Memory: 7,114KB)
Procedure Count Total (s) Avg. (s) Min. (s) Max. (s)
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `users`) 1 0.00095 0.00095 0.00095 0.00095
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `events_info`) 1 0.00074 0.00074 0.00074 0.00074
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `apply_join`) 1 0.00069 0.00069 0.00069 0.00069
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `events`) 1 0.00058 0.00058 0.00058 0.00058
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `contribute`) 1 0.00054 0.00054 0.00054 0.00054
system.db.CDbCommand.query(SELECT `t`.`id` AS `t0_c0`, `t`.`type` AS `t0_c1`, `t`.`date` AS `t0_c2`, `t`.`title` AS `t0_c3`, `t`.`title_en` AS `t0_c4`, `t`.`title_ru` AS `t0_c5`, `t`.`text` AS `t0_c6`, `t`.`text_en` AS `t0_c7`, `t`.`text_ru` AS `t0_c8`, `t`.`image` AS `t0_c9`, `t`.`show_on_home` AS `t0_c10`, `t`.`show_on_slider` AS `t0_c11`, `t`.`budget` AS `t0_c12`, `photos`.`id` AS `t1_c0`, `photos`.`url` AS `t1_c1`, `photos`.`project_id` AS `t1_c2`, `photos`.`image_path` AS `t1_c3` FROM `events_info` `t` LEFT OUTER JOIN `events` `photos` ON (`photos`.`project_id`=`t`.`id`) WHERE (`t`.`id`=18)) 1 0.00053 0.00053 0.00053 0.00053
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `currency_types`) 1 0.00037 0.00037 0.00037 0.00037
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `users`) 1 0.00027 0.00027 0.00027 0.00027
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `apply_join`) 1 0.00022 0.00022 0.00022 0.00022
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `events`) 1 0.00019 0.00019 0.00019 0.00019
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `contribute`) 1 0.00018 0.00018 0.00018 0.00018
system.db.CDbCommand.query(SELECT * FROM `summary`) 1 0.00018 0.00018 0.00018 0.00018
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `events_info`) 1 0.00017 0.00017 0.00017 0.00017
system.db.CDbCommand.query(SELECT * FROM `apply_join` `t` WHERE `t`.`id`=183 LIMIT 1) 1 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `currency_types`) 1 0.00012 0.00012 0.00012 0.00012
system.db.CDbCommand.query(SELECT * FROM `currency_types` `t`) 1 0.00011 0.00011 0.00011 0.00011