X
Koghb's mission and vision Koghb's mission and vision
Բոլոր միջոցառումները Հաճախ Տրվող Հարցեր (ՀՏՀ) Կայքի քարտեզ Միանալ ԿՈՂԲԻՆ

Նախագծեր

Ավարտված է

Էդուարդ Հակոբյան` UWC Դիլիջան քոլեջի ուսման վճարի մասնակի ֆինանսավորում։

Նպատակ

Իմ անունը Հակոբյան Էդուարդ է: Ես 17-ամյա ուսանող եմ Երևանից, Հայաստան: Օգտվելով հնարավորությունից՝ կցանկանայի պատմել Ձեզ իմ երազանքների ու նպատակների մասին:

Այս տարի ինձ հնարավորություն ընձեռնվեց աշխատելու CNN լրատվական հեռուստաընկերության լրագրողների հետ, ովքեր վավերագրական ֆիլմ էին նկարահանում Հայաստանի մասին: Ես հնարավորություն ունեցա ծանոթանալու լրագրողի աշխատանքի թե՛ դժվարություններին, և թե՛ առավելություններին՝ միաժամանակ շատ բան սովորելով մեր համագործակցության այդ կարճ ժամանակահատվածում: Այս փորձը շրջադարձային դարձավ իմ մասնագիտական կողմնորոշման համար, քանի որ հասկացա, որ լրագրությունը հենց այն է, ինչով ես ցանկանում եմ զբաղվել իմ ողջ կյանքի ընթացքում:

Ավելի ուշ ես ընդունվեցի Դիլիջանի միջազգային դպրոց (UWC Dilijan), ինչն ինձ համար դարձավ բացառիկ հնարավորություն:

Այս պահին ինձ իմ ողջ կյանքի երազանքից բաժանում է միայն $7,000:

Ներկայումս աշխատում եմ Թումո կենտրոնում: Հայրս չի աշխատոմ, իսկ մայրս աշխատում է քաղցրավենիք արտադրող ընկերությունում: Քույրս՝ Մերին, սովորում է Երևանի պետական պարարվեստի քոլեջում և նույնպես չի աշխատում: Ես դիմել եմ UWC Dilijan College-ի հայաստանյան կոմիտեին, որ վերանայեն 2-րդ ակադեմիական տարվա մնացած $3,500 դոլլար վարձավճարը և հատկացնեն այն ինձ: Այնուամենայնիվ ստիպված եմ խնդրել ինձ օգնել մինչև 2015 թ. օգոստոսի 1-ը ձեռք բերել առաջին ուսումնական տարվա համար անհրաժեշտ $3500 նախնական վճարը:

Հիմնավորում

Ես համոզված եմ, որ ուսումը Դիլիջանի միջազգային դպրոցում շատ մեծ ազդեցություն կունենա իմ կրթական ուղու և հետագա մասնագիտական աճի վրա: Աշխարհի տարբեր կողմերից ժամանած ուսանողների ու մասնագետների հետ ուսումը և աշխատանքը իմ կրթական ու մասնագիտական ուղու սկզբում ինձ կտան բազմաբնույթ փորձ և իսկապես իրազեկ մասնագետ դառնալու հնարավորություն:

Դիլիջանի միջազգային դպրոցն ավարտելուց հետո ես նպատակ ունեմ շարունակելու ուսումս և այնուհետև ներդնելու իմ ձեռք բերած գիտելիքները մեր հասարակության զարգացման գործին՝ աշխատելով որպես արհեստավարժ լրագրող և ներկայացնելով իմ հայրենիքը ինչպես տեղական, այնպես էլ միջազգային մեդիա հարթակներում:

Սույն նամակով դիմում եմ Ձեզ, որպեսզի հնարավորության դեպքում ցուցաբերեք ֆինանսական օժանդակություն՝ օգնելով ինձ իրականացնելու իմ կյանքի երազանքը:

Դիլիջանի միջազգային դպրոց ընդունվելու տեղեկանքը, ինչպես նաև ընտանիքիս սոցիալական կացության մասինք փաստաթղթերը ես տրամադրել եմ ԿՈՂԲ հիմնադրամին, և անհրաժեշտության դեպքում դրանք կարող են ներկայացվել Ձեզ:

Լրացուցիչ տեղեկությունների և հարցերի դեպքում կարող եք դիմել info@koghb.com:

Կանխավ շնորհակալ եմ ուշադրության համար:

Հարգանքով՝
Հակոբյան Էդուարդ

Profiling Summary Report (Time: 0.06378s, Memory: 7,311KB)
Procedure Count Total (s) Avg. (s) Min. (s) Max. (s)
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `users`) 1 0.00085 0.00085 0.00085 0.00085
system.db.CDbCommand.query(SELECT `projects`.`id` AS `t1_c0`, `projects`.`user_id` AS `t1_c1`, `projects`.`status` AS `t1_c2`, `projects`.`project_name` AS `t1_c3`, `projects`.`project_name_en` AS `t1_c4`, `projects`.`project_name_ru` AS `t1_c5`, `projects`.`till` AS `t1_c6`, `projects`.`purpose` AS `t1_c7`, `projects`.`purpose_en` AS `t1_c8`, `projects`.`purpose_ru` AS `t1_c9`, `projects`.`justification` AS `t1_c10`, `projects`.`justification_en` AS `t1_c11`, `projects`.`justification_ru` AS `t1_c12`, `projects`.`amount` AS `t1_c13`, `projects`.`currency_id` AS `t1_c14`, `projects`.`created_date` AS `t1_c15`, `projects`.`attachment_id` AS `t1_c16`, `projects`.`from_fund` AS `t1_c17` FROM `apply_join` `projects` WHERE (status IN ('approved', 'completed', 'fund') OR user_id = :current_user_id) AND (`projects`.`user_id`=:ypl0) ORDER BY status ASC, id DESC. Bound with :current_user_id=false, :ypl0='137') 1 0.00077 0.00077 0.00077 0.00077
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `currency_types`) 1 0.00039 0.00039 0.00039 0.00039
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `apply_join`) 1 0.00038 0.00038 0.00038 0.00038
system.db.CDbCommand.query(SELECT `contributions`.`id` AS `t1_c0`, `contributions`.`user_id` AS `t1_c1`, `contributions`.`bill_no` AS `t1_c2`, `contributions`.`gift_recipient` AS `t1_c3`, `contributions`.`gift_request_id` AS `t1_c4`, `contributions`.`project_id` AS `t1_c5`, `contributions`.`sum` AS `t1_c6`, `contributions`.`currency_id` AS `t1_c7`, `contributions`.`date` AS `t1_c8`, `contributions`.`method` AS `t1_c9`, `contributions`.`data` AS `t1_c10`, `contributions`.`status` AS `t1_c11` FROM `contribute` `contributions` WHERE (status IN ('paid', 'completed')) AND (`contributions`.`user_id`=:ypl0) ORDER BY contributions.status ASC, contributions.id DESC. Bound with :ypl0='137') 1 0.00036 0.00036 0.00036 0.00036
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `contribute`) 1 0.00034 0.00034 0.00034 0.00034
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `countries`) 1 0.00032 0.00032 0.00032 0.00032
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `city`) 1 0.00032 0.00032 0.00032 0.00032
system.db.CDbCommand.query(SELECT * FROM `users` `t` WHERE `t`.`id`=137 LIMIT 1) 1 0.00029 0.00029 0.00029 0.00029
system.db.CDbCommand.query(SELECT `t`.`user_id` AS `c`, SUM(sum) AS `s` FROM `contribute` `t` WHERE (status IN ('paid', 'completed')) AND (`t`.`user_id`=137) GROUP BY `t`.`user_id`) 1 0.00023 0.00023 0.00023 0.00023
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `users`) 1 0.00019 0.00019 0.00019 0.00019
system.db.CDbCommand.query(SELECT * FROM `apply_join` `t` WHERE `t`.`id`=183 LIMIT 1) 1 0.00018 0.00018 0.00018 0.00018
system.db.CDbCommand.query(SELECT * FROM `summary`) 1 0.00016 0.00016 0.00016 0.00016
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `apply_join`) 1 0.00013 0.00013 0.00013 0.00013
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `contribute`) 1 0.00012 0.00012 0.00012 0.00012
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `city`) 1 0.00011 0.00011 0.00011 0.00011
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `currency_types`) 1 0.00010 0.00010 0.00010 0.00010
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `countries`) 1 0.00010 0.00010 0.00010 0.00010
system.db.CDbCommand.query(SELECT `city`.`id` AS `t1_c0`, `city`.`country_id` AS `t1_c1`, `city`.`name` AS `t1_c2`, `city`.`name_en` AS `t1_c3`, `city`.`name_ru` AS `t1_c4`, `city`.`autocreated` AS `t1_c5` FROM `city` `city` WHERE (`city`.`id`=:ypl0). Bound with :ypl0='2') 1 0.00007 0.00007 0.00007 0.00007
system.db.CDbCommand.query(SELECT `country`.`id` AS `t1_c0`, `country`.`name` AS `t1_c1`, `country`.`name_en` AS `t1_c2`, `country`.`name_ru` AS `t1_c3` FROM `countries` `country` WHERE (`country`.`id`=:ypl0). Bound with :ypl0='1') 1 0.00007 0.00007 0.00007 0.00007
system.db.CDbCommand.query(SELECT * FROM `currency_types` `t`) 1 0.00007 0.00007 0.00007 0.00007