[ Մագի Կյուզելյան / ԿՈՂԲ
X
Koghb's mission and vision Koghb's mission and vision
Բոլոր միջոցառումները Մեր վերջին միջոցառումը Նորություններ և Հայտարարություններ Հաճախ Տրվող Հարցեր (ՀՏՀ) Կայքի քարտեզ Միանալ ԿՈՂԲԻՆ

Նախագծեր

Ավարտված է

Մագի Կյուզելյան՝ Երևանի ճարտարապետության և շինարարության ազգային համալսարանի ուսման վճարի մասնակի ֆինանսավորում

Նպատակ

Ես Մագի Կյուզելյանն եմ, սովորում եմ Երևանի ճարտարապետաշինարարական համալսարանի Դիզայնի բաժնի 2-րդ կուրսում: Սիրիայում սկսված պատերազմի պատճառով մեր ընտանիքը նույնպես հազարավոր հայերի նման` մեծ կորուստներով տեղափոխվեց Հայաստան։

Ներկա պահին մեր ընտանիքի անդամներից որևէ մեկը չի աշխատում, և ընտանիքս գտնվում է ծանր սոցիալական վիճակում։ 

ՀԲՄԸ-ն հոգացել է 490,000 ՀՀ դրամ կազմող` այս տարվա իմ ուսման վարձի գերակշիռ մասի համար, մի մասն էլ ընտանիքս է վճարել, սակայն դեռևս ենթակա է վճարման 61,250 ՀՀ դրամ, որի պատճառով չեմ կարողանում մասնակցել քննություններին։

Հիմնավորում

Դեռ մանկուց երազել եմ դառնալ մոդելավորող: Համոզված եմ, որ ստանալով իմ երազած մասնագիտությունը` կկարողանամ դեպի լավը փոխել ընտանիքիս և հայրենիքիս կյանքը՝ դառնալով պիտանի մասնագետ իմ երկրի՝ Հայաստանի համար:

Սույն նամակով դիմում եմ ԿՈՂԲ հիմնադրամին և վերջինիս հետ համագործակցող բարերարներին, որ դիտարկեն իմ նախագիծը և հնարավորության դեպքում ցուցաբերեն անհրաժեշտ ֆինանսական աջակցություն, որպեսզի կարողանամ շարունակել ուսումս ու հասնել իմ նպատակներին:

Վերոնշյալ տեղեկատվությունը հավաստող համապատասխան փաստաթղթերը ներկայացրել եմ ԿՈՂԲ հիմնադրամին, և անհրաժեշտության դեպքում դրանք կարող են ներկայացվել նաև բարերարներին։

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք դիմել info@koghb.com:

Կանխավ շնորհակալ եմ աջակցության համար։

Profiling Summary Report (Time: 0.13399s, Memory: 7,476KB)
Procedure Count Total (s) Avg. (s) Min. (s) Max. (s)
system.db.CDbCommand.query(SELECT `t`.`user_id` AS `c`, SUM(sum) AS `s` FROM `contribute` `t` WHERE (status IN ('paid', 'completed')) AND (`t`.`user_id`=152) GROUP BY `t`.`user_id`) 1 0.00270 0.00270 0.00270 0.00270
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `users`) 1 0.00147 0.00147 0.00147 0.00147
system.db.CDbCommand.query(SELECT `contributions`.`id` AS `t1_c0`, `contributions`.`user_id` AS `t1_c1`, `contributions`.`bill_no` AS `t1_c2`, `contributions`.`gift_recipient` AS `t1_c3`, `contributions`.`gift_request_id` AS `t1_c4`, `contributions`.`project_id` AS `t1_c5`, `contributions`.`sum` AS `t1_c6`, `contributions`.`currency_id` AS `t1_c7`, `contributions`.`date` AS `t1_c8`, `contributions`.`method` AS `t1_c9`, `contributions`.`data` AS `t1_c10`, `contributions`.`status` AS `t1_c11` FROM `contribute` `contributions` WHERE (status IN ('paid', 'completed')) AND (`contributions`.`user_id`=:ypl0) ORDER BY contributions.status ASC, contributions.id DESC. Bound with :ypl0='152') 1 0.00145 0.00145 0.00145 0.00145
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `apply_join`) 1 0.00091 0.00091 0.00091 0.00091
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `contribute`) 1 0.00077 0.00077 0.00077 0.00077
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `countries`) 1 0.00073 0.00073 0.00073 0.00073
system.db.CDbCommand.query(SELECT `projects`.`id` AS `t1_c0`, `projects`.`user_id` AS `t1_c1`, `projects`.`status` AS `t1_c2`, `projects`.`project_name` AS `t1_c3`, `projects`.`project_name_en` AS `t1_c4`, `projects`.`project_name_ru` AS `t1_c5`, `projects`.`till` AS `t1_c6`, `projects`.`purpose` AS `t1_c7`, `projects`.`purpose_en` AS `t1_c8`, `projects`.`purpose_ru` AS `t1_c9`, `projects`.`justification` AS `t1_c10`, `projects`.`justification_en` AS `t1_c11`, `projects`.`justification_ru` AS `t1_c12`, `projects`.`amount` AS `t1_c13`, `projects`.`currency_id` AS `t1_c14`, `projects`.`created_date` AS `t1_c15`, `projects`.`attachment_id` AS `t1_c16`, `projects`.`from_fund` AS `t1_c17` FROM `apply_join` `projects` WHERE (status IN ('approved', 'completed', 'fund') OR user_id = :current_user_id) AND (`projects`.`user_id`=:ypl0) ORDER BY status ASC, id DESC. Bound with :current_user_id=false, :ypl0='152') 1 0.00070 0.00070 0.00070 0.00070
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `city`) 1 0.00063 0.00063 0.00063 0.00063
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `currency_types`) 1 0.00060 0.00060 0.00060 0.00060
system.db.CDbCommand.query(SELECT * FROM `users` `t` WHERE `t`.`id`=152 LIMIT 1) 1 0.00058 0.00058 0.00058 0.00058
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `users`) 1 0.00029 0.00029 0.00029 0.00029
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `contribute`) 1 0.00027 0.00027 0.00027 0.00027
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `apply_join`) 1 0.00026 0.00026 0.00026 0.00026
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `city`) 1 0.00023 0.00023 0.00023 0.00023
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `countries`) 1 0.00022 0.00022 0.00022 0.00022
system.db.CDbCommand.query(SELECT * FROM `apply_join` `t` WHERE `t`.`id`=183 LIMIT 1) 1 0.00021 0.00021 0.00021 0.00021
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `currency_types`) 1 0.00021 0.00021 0.00021 0.00021
system.db.CDbCommand.query(SELECT * FROM `summary`) 1 0.00019 0.00019 0.00019 0.00019
system.db.CDbCommand.query(SELECT `country`.`id` AS `t1_c0`, `country`.`name` AS `t1_c1`, `country`.`name_en` AS `t1_c2`, `country`.`name_ru` AS `t1_c3` FROM `countries` `country` WHERE (`country`.`id`=:ypl0). Bound with :ypl0='1') 1 0.00017 0.00017 0.00017 0.00017
system.db.CDbCommand.query(SELECT `city`.`id` AS `t1_c0`, `city`.`country_id` AS `t1_c1`, `city`.`name` AS `t1_c2`, `city`.`name_en` AS `t1_c3`, `city`.`name_ru` AS `t1_c4`, `city`.`autocreated` AS `t1_c5` FROM `city` `city` WHERE (`city`.`id`=:ypl0). Bound with :ypl0='2') 1 0.00016 0.00016 0.00016 0.00016
system.db.CDbCommand.query(SELECT * FROM `currency_types` `t`) 1 0.00016 0.00016 0.00016 0.00016