X
Koghb's mission and vision Koghb's mission and vision
Բոլոր միջոցառումները Մեր վերջին միջոցառումը Նորություններ և Հայտարարություններ Հաճախ Տրվող Հարցեր (ՀՏՀ) Կայքի քարտեզ Միանալ ԿՈՂԲԻՆ

Նախագծեր

Ավարտված է

Տաթև Գևորգյան՝ UWC միջազգային Ադրիատիկ Քոլեջի ուսման վճարի ֆինանսավորում

Նպատակ

Իմ անունը Տաթև Գևորգյան է: Ես 16 տարեկան եմ, ապրում եմ Երևանում: Սովորում եմ Ա. Շահինյանի անվան Ֆիզիկամաթեմատիկական հատուկ դպրոցում: Այս տարի ինձ հաջողվել է ընդունվել UWC միջազգային Ադրիատիկ Քոլեջ, որ գտնվում է Իտալիայում: Քոլեջի կողմից ստացել եմ ուսման վճարի ֆինանսավորում, սակայն մնացած գումարը, որը կազմում է 7,000 եվրո, պետք է վճարեն ծնողներս:

Այս պահին ծնողներս գործազուրկ են: Քույրս սովորում է Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարանում, որտեղ տարեկան ուսման վճարը կազմում է 1,200,000 դրամ: Ծնողներիս խնայողությունները բավարար չեն քրոջս համալսարանի և Ադրիատիկ քոլեջի ուսման վճարների համար: Եթե անհրաժեշտ գումարը չգտնեմ մինչև օգոստոսի 1-ը, ստիպված կլինեմ հրաժարվել իմ տեղից:

Խնդրում եմ աջակցել ինձ ստանալու առաջին ուսումնական տարվա համար անհրաժեշտ 3,500 եվրո գումարի մի մասը` 1 մլն ՀՀ դրամ, քանի որ մնացած գումարը կարծում եմ ծնողներս կկարողանան վճարել։ Շնորհակալ կլինեմ ցանկացած աջակցության և նույնիսկ ամենափոքր նվիրատվության համար:

Հիմնավորում

UWC միջազգային քոլեջը հնարավորություն է ընձեռնում ուսանողներին ձեռք բերելու գիտելիքներ և հմտություններ, որոնք անհրաժեշտ են լավ մասնագետ դառնալու համար: Ես համոզված եմ, որ Ադրիատիկ Քոլեջում ոչ միայն կկարողանամ զարգացնել իմ անհատական և մասնագիտական որակները, այլև կկարողանամ ծանոթանալ աշխարհի տարբեր վայրերից ժամանած այլազգի ուսանողների հետ, ուսումնասիրել նրանց ավանդույթները և մշակույթը: Քոլեջն ավարտելուց հետո կցանկանայի ուսումս շարունակել աշխարհի առաջնակարգ համալսարաններից որևէ մեկում և ստանալ ծրագրավորողի դիպլոմ: Բարձրագույն կրթություն ստանալուց հետո ցանկանում եմ վերադառնալ Հայաստան, որտեղ կկարողանամ իմ ներդրումն ունենալ իմ մասնագիտական ոլորտի և մեր երկրի զարգացման գործում:

Սույն նամակով դիմում եմ Ձեզ, որպեսզի հնարավորության դեպքում ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերեք` օգնելով ինձ հասնել նպատակիս:

Կանխավ շնորհակալ եմ Ձեր ժամանակի և աջակցության համար:

Հարգանքով՝

Տաթև Գևորգյան

Profiling Summary Report (Time: 0.14000s, Memory: 7,468KB)
Procedure Count Total (s) Avg. (s) Min. (s) Max. (s)
system.db.CDbCommand.query(SELECT `projects`.`id` AS `t1_c0`, `projects`.`user_id` AS `t1_c1`, `projects`.`status` AS `t1_c2`, `projects`.`project_name` AS `t1_c3`, `projects`.`project_name_en` AS `t1_c4`, `projects`.`project_name_ru` AS `t1_c5`, `projects`.`till` AS `t1_c6`, `projects`.`purpose` AS `t1_c7`, `projects`.`purpose_en` AS `t1_c8`, `projects`.`purpose_ru` AS `t1_c9`, `projects`.`justification` AS `t1_c10`, `projects`.`justification_en` AS `t1_c11`, `projects`.`justification_ru` AS `t1_c12`, `projects`.`amount` AS `t1_c13`, `projects`.`currency_id` AS `t1_c14`, `projects`.`created_date` AS `t1_c15`, `projects`.`attachment_id` AS `t1_c16`, `projects`.`from_fund` AS `t1_c17` FROM `apply_join` `projects` WHERE (status IN ('approved', 'completed', 'fund') OR user_id = :current_user_id) AND (`projects`.`user_id`=:ypl0) ORDER BY status ASC, id DESC. Bound with :current_user_id=false, :ypl0='191') 1 0.00220 0.00220 0.00220 0.00220
system.db.CDbCommand.query(SELECT `t`.`user_id` AS `c`, SUM(sum) AS `s` FROM `contribute` `t` WHERE (status IN ('paid', 'completed')) AND (`t`.`user_id`=191) GROUP BY `t`.`user_id`) 1 0.00161 0.00161 0.00161 0.00161
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `users`) 1 0.00160 0.00160 0.00160 0.00160
system.db.CDbCommand.query(SELECT `contributions`.`id` AS `t1_c0`, `contributions`.`user_id` AS `t1_c1`, `contributions`.`gift_recipient` AS `t1_c2`, `contributions`.`gift_request_id` AS `t1_c3`, `contributions`.`project_id` AS `t1_c4`, `contributions`.`sum` AS `t1_c5`, `contributions`.`currency_id` AS `t1_c6`, `contributions`.`date` AS `t1_c7`, `contributions`.`method` AS `t1_c8`, `contributions`.`data` AS `t1_c9`, `contributions`.`status` AS `t1_c10` FROM `contribute` `contributions` WHERE (status IN ('paid', 'completed')) AND (`contributions`.`user_id`=:ypl0) ORDER BY contributions.status ASC, contributions.id DESC. Bound with :ypl0='191') 1 0.00097 0.00097 0.00097 0.00097
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `apply_join`) 1 0.00095 0.00095 0.00095 0.00095
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `contribute`) 1 0.00088 0.00088 0.00088 0.00088
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `countries`) 1 0.00079 0.00079 0.00079 0.00079
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `city`) 1 0.00068 0.00068 0.00068 0.00068
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `currency_types`) 1 0.00067 0.00067 0.00067 0.00067
system.db.CDbCommand.query(SELECT * FROM `users` `t` WHERE `t`.`id`=191 LIMIT 1) 1 0.00066 0.00066 0.00066 0.00066
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `users`) 1 0.00053 0.00053 0.00053 0.00053
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `contribute`) 1 0.00030 0.00030 0.00030 0.00030
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `city`) 1 0.00030 0.00030 0.00030 0.00030
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `apply_join`) 1 0.00028 0.00028 0.00028 0.00028
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `countries`) 1 0.00023 0.00023 0.00023 0.00023
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `currency_types`) 1 0.00023 0.00023 0.00023 0.00023
system.db.CDbCommand.query(SELECT * FROM `apply_join` `t` WHERE `t`.`id`=183 LIMIT 1) 1 0.00023 0.00023 0.00023 0.00023
system.db.CDbCommand.query(SELECT * FROM `summary`) 1 0.00022 0.00022 0.00022 0.00022
system.db.CDbCommand.query(SELECT `country`.`id` AS `t1_c0`, `country`.`name` AS `t1_c1`, `country`.`name_en` AS `t1_c2`, `country`.`name_ru` AS `t1_c3` FROM `countries` `country` WHERE (`country`.`id`=:ypl0). Bound with :ypl0='1') 1 0.00021 0.00021 0.00021 0.00021
system.db.CDbCommand.query(SELECT `city`.`id` AS `t1_c0`, `city`.`country_id` AS `t1_c1`, `city`.`name` AS `t1_c2`, `city`.`name_en` AS `t1_c3`, `city`.`name_ru` AS `t1_c4`, `city`.`autocreated` AS `t1_c5` FROM `city` `city` WHERE (`city`.`id`=:ypl0). Bound with :ypl0='2') 1 0.00020 0.00020 0.00020 0.00020
system.db.CDbCommand.query(SELECT * FROM `currency_types` `t`) 1 0.00019 0.00019 0.00019 0.00019