[ Ինգա Գասպարյան / ԿՈՂԲ
X
Koghb's mission and vision Koghb's mission and vision
Բոլոր միջոցառումները Մեր վերջին միջոցառումը Նորություններ և Հայտարարություններ Հաճախ Տրվող Հարցեր (ՀՏՀ) Կայքի քարտեզ Միանալ ԿՈՂԲԻՆ

Նախագծեր

Ավարտված է

Ինգա Գասպարյան՝ Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարանի ուսման վարձի մասնակի ֆինանսավորում

Նպատակ

Ես Ինգա Գասպարյանն եմ: Այս տարի ընդունվել եմ Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարանի մագիստրատուրա: Ստացել եմ 810,000 ՀՀ դրամի չափով ուսման վճարի օգնություն համալսարանի կողմից: Սակայն ընտանիքս ի վիճակի չէ վճարել մնացած գումարը, որը կազմում է տարեկան 270,000 ՀՀ դրամ:


Հայրս մահացել է, ունեմ անչափահաս քույր, ընտանիքս ապրում է նպաստով:

Ուսման վճարը համալսարանում հնարավոր է մուծել մաս- մաս, ընդ որում, առաջին վճարումը պետք է կատարել մինչև սեպտեմբերի 10-ը, որը կազմում է 135,000 ՀՀ դրամ, իսկ հաջորդ 135,000 ՀՀ դրամը՝ մինչև դեկտեմբերի 1-ը։

Հիմնավորում

Մանկավարժ դառնալը մանկուց իմ երազանքն էր, որը ժամանակի ընթացքում դարձավ նպատակ: Այդ նպատակին հասնելու համար թվում է ամեն ինչ առկա է: Այժմ ինձ անհրաժեշտ է միայն ուսման վարձի մի մասը, որի բացակայությունը կասկածի տակ է դնում իմ հետագա ուսումը համալսարանում: Սույն նամակով դիմում եմ ԿՈՂԲ հիմնադրամին և վերջինիս հետ համագործակցող բարերարներին, որպեսզի հնարավորության դեպքում ցուցաբերեն անհրաժեշտ ֆինանսական աջակցություն:

Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարան ընդունվելու տեղեկանքը, ինչպես նաև սոցիալական կացության և իմ առաջադիմության մասին փաստաթղթերը ներկայացրել եմ ԿՈՂԲ Հիմնադրամ, և անհրաժեշտության դեպքում կարող են տրամադրվել բոլոր նվիրատուներին։


Կանխավ շնորհակալ եմ աջակցության համար։

 

Ինգա Գասպարյան

Profiling Summary Report (Time: 0.12130s, Memory: 7,475KB)
Procedure Count Total (s) Avg. (s) Min. (s) Max. (s)
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `users`) 1 0.00102 0.00102 0.00102 0.00102
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `apply_join`) 1 0.00068 0.00068 0.00068 0.00068
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `countries`) 1 0.00067 0.00067 0.00067 0.00067
system.db.CDbCommand.query(SELECT `projects`.`id` AS `t1_c0`, `projects`.`user_id` AS `t1_c1`, `projects`.`status` AS `t1_c2`, `projects`.`project_name` AS `t1_c3`, `projects`.`project_name_en` AS `t1_c4`, `projects`.`project_name_ru` AS `t1_c5`, `projects`.`till` AS `t1_c6`, `projects`.`purpose` AS `t1_c7`, `projects`.`purpose_en` AS `t1_c8`, `projects`.`purpose_ru` AS `t1_c9`, `projects`.`justification` AS `t1_c10`, `projects`.`justification_en` AS `t1_c11`, `projects`.`justification_ru` AS `t1_c12`, `projects`.`amount` AS `t1_c13`, `projects`.`currency_id` AS `t1_c14`, `projects`.`created_date` AS `t1_c15`, `projects`.`attachment_id` AS `t1_c16`, `projects`.`from_fund` AS `t1_c17` FROM `apply_join` `projects` WHERE (status IN ('approved', 'completed', 'fund') OR user_id = :current_user_id) AND (`projects`.`user_id`=:ypl0) ORDER BY status ASC, id DESC. Bound with :current_user_id=false, :ypl0='221') 1 0.00064 0.00064 0.00064 0.00064
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `currency_types`) 1 0.00063 0.00063 0.00063 0.00063
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `contribute`) 1 0.00057 0.00057 0.00057 0.00057
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `city`) 1 0.00048 0.00048 0.00048 0.00048
system.db.CDbCommand.query(SELECT * FROM `users` `t` WHERE `t`.`id`=221 LIMIT 1) 1 0.00047 0.00047 0.00047 0.00047
system.db.CDbCommand.query(SELECT `contributions`.`id` AS `t1_c0`, `contributions`.`user_id` AS `t1_c1`, `contributions`.`bill_no` AS `t1_c2`, `contributions`.`gift_recipient` AS `t1_c3`, `contributions`.`gift_request_id` AS `t1_c4`, `contributions`.`project_id` AS `t1_c5`, `contributions`.`sum` AS `t1_c6`, `contributions`.`currency_id` AS `t1_c7`, `contributions`.`date` AS `t1_c8`, `contributions`.`method` AS `t1_c9`, `contributions`.`data` AS `t1_c10`, `contributions`.`status` AS `t1_c11` FROM `contribute` `contributions` WHERE (status IN ('paid', 'completed')) AND (`contributions`.`user_id`=:ypl0) ORDER BY contributions.status ASC, contributions.id DESC. Bound with :ypl0='221') 1 0.00047 0.00047 0.00047 0.00047
system.db.CDbCommand.query(SELECT `t`.`user_id` AS `c`, SUM(sum) AS `s` FROM `contribute` `t` WHERE (status IN ('paid', 'completed')) AND (`t`.`user_id`=221) GROUP BY `t`.`user_id`) 1 0.00042 0.00042 0.00042 0.00042
system.db.CDbCommand.query(SELECT * FROM `apply_join` `t` WHERE `t`.`id`=183 LIMIT 1) 1 0.00026 0.00026 0.00026 0.00026
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `users`) 1 0.00026 0.00026 0.00026 0.00026
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `countries`) 1 0.00025 0.00025 0.00025 0.00025
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `apply_join`) 1 0.00024 0.00024 0.00024 0.00024
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `contribute`) 1 0.00023 0.00023 0.00023 0.00023
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `city`) 1 0.00022 0.00022 0.00022 0.00022
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `currency_types`) 1 0.00020 0.00020 0.00020 0.00020
system.db.CDbCommand.query(SELECT * FROM `summary`) 1 0.00020 0.00020 0.00020 0.00020
system.db.CDbCommand.query(SELECT `country`.`id` AS `t1_c0`, `country`.`name` AS `t1_c1`, `country`.`name_en` AS `t1_c2`, `country`.`name_ru` AS `t1_c3` FROM `countries` `country` WHERE (`country`.`id`=:ypl0). Bound with :ypl0='1') 1 0.00017 0.00017 0.00017 0.00017
system.db.CDbCommand.query(SELECT * FROM `currency_types` `t`) 1 0.00016 0.00016 0.00016 0.00016
system.db.CDbCommand.query(SELECT `city`.`id` AS `t1_c0`, `city`.`country_id` AS `t1_c1`, `city`.`name` AS `t1_c2`, `city`.`name_en` AS `t1_c3`, `city`.`name_ru` AS `t1_c4`, `city`.`autocreated` AS `t1_c5` FROM `city` `city` WHERE (`city`.`id`=:ypl0). Bound with :ypl0='2') 1 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015