X
Koghb's mission and vision Koghb's mission and vision
Բոլոր միջոցառումները Մեր վերջին միջոցառումը Նորություններ և Հայտարարություններ Հաճախ Տրվող Հարցեր (ՀՏՀ) Կայքի քարտեզ Միանալ ԿՈՂԲԻՆ

Նախագծեր

Ավարտված է

Լալա Բարսեղյան՝ Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի ուսման վարձի մասնակի ֆինանսավորում

Նպատակ

Ես՝ Լալա Բարսեղյանս, բնակվում եմ Տավուշի մարզի Կողբ գյուղում: 2013 թվականին պետպատվերով ընդունվել եմ Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետ: Ունենալով գերազանց առաջադիմություն՝ ռոտացիոն կարգով պահպանել եմ անվճար տեղը նաև 2014-2015 ուսումնական տարում: 

Սակայն 2015 թվականի առաջին կիսամյակի քննաշրջանի ժամանակ ենթարկվելով խուլիգանական հարձակման և տանելով սթրես՝ չկարողացա պահպանել անվճար տեղը նաև 2015-2016 ուս. տարվա համար: Ընտանիքս ի վիճակի չէ վճարել ուսման գումարը, որը կազմում է տարեկան 800,000 ՀՀ դրամ:

Մայրս աշխատում է Հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի Կողբի թիվ 2 միջնակարգ դպրոցում, իսկ հայրս ունի կրպակ:

Ուսման վճարը համալսարանում հնարավոր է մուծել մաս- մաս, ընդ որում, առաջին վճարումը պետք է կատարել մինչև սեպտեմբերի 15-ը, որը կազմում է 400,000 ՀՀ դրամ, իսկ հաջորդ 400,000 ՀՀ դրամը՝ մինչև փետրվարի 15-ը։

Հիմնավորում

Բժիշկ դառնալն ինձ համար մարդկությանն օգնելու գիտակցված որոշում է եղել, ինչ-որ տեղ նաև՝ պապիկիս՝ ատամնաբույժ Ռաֆիկ Բարսեղյանի գործը շարունակելու հնարավորություն: Իմ նպատակներին հասնելու համար ես սովորել եմ ապավինել սեփական ուժերիս: Չբավարարվելով միայն համալսարանում ստացած կրթությամբ՝ սեփական նախաձեռնությամբ 2014 թվականի ամռանն ուսումնական պրակտիկա եմ անցել Նոյեմբերյանի բժշկական կենտրոնում, իսկ 2015 թվականի հուլիսից մինչ օրս՝ Մ. Հերացու անվան Երևանի պետական բժշկական համալսարանի թիվ 1 համալսարանական հիվանդանոցում:

Սակայն ստեղծված իրադրությունում ինձ հարկավոր է օգնություն, որի համար էլ սույն նամակով դիմում եմ «Կողբ» հիմնադրամին և վերջինիս հետ համագործակցող բարերարներին՝ հնարավորության դեպքում անհրաժեշտ ֆինանսական աջակցություն ստանալու խնդրանքով:

Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանում սովորելու տեղեկանքը, ինչպես նաև սոցիալական կացության և իմ առաջադիմության մասին փաստաթղթերը ներկայացրել եմ «Կողբ» հիմնադրամ, և անհրաժեշտության դեպքում կարող եմ տրամադրել բոլոր նվիրատուներին։


Կանխավ շնորհակալ եմ աջակցության համար։

Լալա Բարսեղյան

 

Profiling Summary Report (Time: 0.81412s, Memory: 7,468KB)
Procedure Count Total (s) Avg. (s) Min. (s) Max. (s)
system.db.CDbCommand.query(SELECT * FROM `users` `t` WHERE `t`.`id`=265 LIMIT 1) 1 0.00234 0.00234 0.00234 0.00234
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `users`) 1 0.00178 0.00178 0.00178 0.00178
system.db.CDbCommand.query(SELECT * FROM `summary`) 1 0.00110 0.00110 0.00110 0.00110
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `apply_join`) 1 0.00094 0.00094 0.00094 0.00094
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `currency_types`) 1 0.00091 0.00091 0.00091 0.00091
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `countries`) 1 0.00082 0.00082 0.00082 0.00082
system.db.CDbCommand.query(SELECT `projects`.`id` AS `t1_c0`, `projects`.`user_id` AS `t1_c1`, `projects`.`status` AS `t1_c2`, `projects`.`project_name` AS `t1_c3`, `projects`.`project_name_en` AS `t1_c4`, `projects`.`project_name_ru` AS `t1_c5`, `projects`.`till` AS `t1_c6`, `projects`.`purpose` AS `t1_c7`, `projects`.`purpose_en` AS `t1_c8`, `projects`.`purpose_ru` AS `t1_c9`, `projects`.`justification` AS `t1_c10`, `projects`.`justification_en` AS `t1_c11`, `projects`.`justification_ru` AS `t1_c12`, `projects`.`amount` AS `t1_c13`, `projects`.`currency_id` AS `t1_c14`, `projects`.`created_date` AS `t1_c15`, `projects`.`attachment_id` AS `t1_c16`, `projects`.`from_fund` AS `t1_c17` FROM `apply_join` `projects` WHERE (status IN ('approved', 'completed', 'fund') OR user_id = :current_user_id) AND (`projects`.`user_id`=:ypl0) ORDER BY status ASC, id DESC. Bound with :current_user_id=false, :ypl0='265') 1 0.00081 0.00081 0.00081 0.00081
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `contribute`) 1 0.00067 0.00067 0.00067 0.00067
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `city`) 1 0.00055 0.00055 0.00055 0.00055
system.db.CDbCommand.query(SELECT `contributions`.`id` AS `t1_c0`, `contributions`.`user_id` AS `t1_c1`, `contributions`.`gift_recipient` AS `t1_c2`, `contributions`.`gift_request_id` AS `t1_c3`, `contributions`.`project_id` AS `t1_c4`, `contributions`.`sum` AS `t1_c5`, `contributions`.`currency_id` AS `t1_c6`, `contributions`.`date` AS `t1_c7`, `contributions`.`method` AS `t1_c8`, `contributions`.`data` AS `t1_c9`, `contributions`.`status` AS `t1_c10` FROM `contribute` `contributions` WHERE (status IN ('paid', 'completed')) AND (`contributions`.`user_id`=:ypl0) ORDER BY contributions.status ASC, contributions.id DESC. Bound with :ypl0='265') 1 0.00054 0.00054 0.00054 0.00054
system.db.CDbCommand.query(SELECT `t`.`user_id` AS `c`, SUM(sum) AS `s` FROM `contribute` `t` WHERE (status IN ('paid', 'completed')) AND (`t`.`user_id`=265) GROUP BY `t`.`user_id`) 1 0.00051 0.00051 0.00051 0.00051
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `users`) 1 0.00049 0.00049 0.00049 0.00049
system.db.CDbCommand.query(SELECT * FROM `apply_join` `t` WHERE `t`.`id`=183 LIMIT 1) 1 0.00040 0.00040 0.00040 0.00040
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `apply_join`) 1 0.00031 0.00031 0.00031 0.00031
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `currency_types`) 1 0.00027 0.00027 0.00027 0.00027
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `contribute`) 1 0.00026 0.00026 0.00026 0.00026
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `city`) 1 0.00025 0.00025 0.00025 0.00025
system.db.CDbCommand.query(SELECT `country`.`id` AS `t1_c0`, `country`.`name` AS `t1_c1`, `country`.`name_en` AS `t1_c2`, `country`.`name_ru` AS `t1_c3` FROM `countries` `country` WHERE (`country`.`id`=:ypl0). Bound with :ypl0='1') 1 0.00023 0.00023 0.00023 0.00023
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `countries`) 1 0.00023 0.00023 0.00023 0.00023
system.db.CDbCommand.query(SELECT `city`.`id` AS `t1_c0`, `city`.`country_id` AS `t1_c1`, `city`.`name` AS `t1_c2`, `city`.`name_en` AS `t1_c3`, `city`.`name_ru` AS `t1_c4`, `city`.`autocreated` AS `t1_c5` FROM `city` `city` WHERE (`city`.`id`=:ypl0). Bound with :ypl0='2') 1 0.00019 0.00019 0.00019 0.00019
system.db.CDbCommand.query(SELECT * FROM `currency_types` `t`) 1 0.00017 0.00017 0.00017 0.00017