[ Նելլի Վարդանյան / ԿՈՂԲ
X
Koghb's mission and vision Koghb's mission and vision
Բոլոր միջոցառումները Մեր վերջին միջոցառումը Նորություններ և Հայտարարություններ Հաճախ Տրվող Հարցեր (ՀՏՀ) Կայքի քարտեզ Միանալ ԿՈՂԲԻՆ

Նախագծեր

Ավարտված է

Նելլի Վարդանյան՝ UWC միջազգային Ադրիատիկ Քոլեջի ուսման վճարի ֆինանսավորում

Նպատակ

Ես Նելլի Վարդանյանն եմ, 17 տարեկան: 2013թ.-ին գերազանցությամբ ավարտել եմ Վահան Թեքեյանի անվան N92 միջնակարգ դպրոցը: Եղել եմ աշակերտական խորհդի անդամ: Ինքս կազմակերպել եմ բազմաթիվ միջոցառումներ, այդ թվում նաև ծավալել եմ կամավորական գործունեություն:

Հաջորդ հաջողություններս կրում են Այբ ավագ դպրոց և Կարմիր խաչ միջազգային կազմակերպություն անվանումները: Ինչպես նաև հաղթանակ եմ համարում Զատիկ գիշերօթիկ դպրոցի հետ իրականացրած գործունեությունը` որպես ակտիվ կամավոր:

Ներկայիս նվաճումը` 2015 թվականից Իտալիայի UWC Ադրիատիկ միջազգային քոլեջում կրթվելն է:

Այս հինանալի քոլեջը ինձ տրամադրում է ֆինանսական աջակցություն, սակայն ցավոք ծնողներս դեռևս ստիպված են վճարել 4300 եվրոյի չափով գումար:

Ծնողներս` քաջատեղյակ լինելով, որ նման հանրահայտ ուսումնական հաստատությունում ուսանելը ինձ ապագայում անկրկնելի հնարավորություններ կընձեռնի, արեցին հնարավորինս ամեն ինչ`գումարը մասամբ վճարելու համար, թեև այն բավականացրեց ընդամենը մեկ տարվա կրթությունս ապահովելու համար:

Երկրորդ տարվա ուսումն ապահովելու համար ծնողներիս հարկավոր է վճարել 2200 եվրո:

Այսպիսով սույն նամակով դիմում եմ ձեզ և խնդրում ինձ հնարավորինս չափով աջակցել:

Հիմնավորում

Ուսանելը UWC քոլեջում ինձ հնարավորություն է ընձեռնում կատարել գերազանց մասնագետ դառնալու բոլոր քայլերը, որոնք տանում են հայրեիքիս բարելավման գործում իմ մաքսիմալ ներդրումներն ունենալուն: Քանի որ UWC-ի քոլեջն ունի միջազգային ճանաչում, այն ինձ շնորհել է համաշխարհային առաջնակարգ համալսարաններ ընդունվելու անփոխարինելի բանալի: Բացի այդ, ուսումն Ադրիատիկ քոլեջում նպաստում է իմ` որպես աշխարհի քաղաքացի (citizen of the world) ձևավորմանը: Գտնվելով միջմշակութային իրադարձությունների կենտրոնում՝ ակամա ծանոթանում եմ բազմաթիվ ազգերի մշակույթներին ու սովորույթներին, որոնք նպաստում են իմ բազմակողմանի զարգացմանը:

Այսպիսով սույն նամակով դիմում եմ Ձեզ` ակնկալելով ցանկացած աջակցություն

Կանխավ շնորհակալ եմ:

Հարգանքով՝

Նելլի Վարդանյան

Profiling Summary Report (Time: 0.11736s, Memory: 7,499KB)
Procedure Count Total (s) Avg. (s) Min. (s) Max. (s)
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `users`) 1 0.00106 0.00106 0.00106 0.00106
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `countries`) 1 0.00065 0.00065 0.00065 0.00065
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `apply_join`) 1 0.00064 0.00064 0.00064 0.00064
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `contribute`) 1 0.00057 0.00057 0.00057 0.00057
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `currency_types`) 1 0.00056 0.00056 0.00056 0.00056
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `city`) 1 0.00048 0.00048 0.00048 0.00048
system.db.CDbCommand.query(SELECT `projects`.`id` AS `t1_c0`, `projects`.`user_id` AS `t1_c1`, `projects`.`status` AS `t1_c2`, `projects`.`project_name` AS `t1_c3`, `projects`.`project_name_en` AS `t1_c4`, `projects`.`project_name_ru` AS `t1_c5`, `projects`.`till` AS `t1_c6`, `projects`.`purpose` AS `t1_c7`, `projects`.`purpose_en` AS `t1_c8`, `projects`.`purpose_ru` AS `t1_c9`, `projects`.`justification` AS `t1_c10`, `projects`.`justification_en` AS `t1_c11`, `projects`.`justification_ru` AS `t1_c12`, `projects`.`amount` AS `t1_c13`, `projects`.`currency_id` AS `t1_c14`, `projects`.`created_date` AS `t1_c15`, `projects`.`attachment_id` AS `t1_c16`, `projects`.`from_fund` AS `t1_c17` FROM `apply_join` `projects` WHERE (status IN ('approved', 'completed', 'fund') OR user_id = :current_user_id) AND (`projects`.`user_id`=:ypl0) ORDER BY status ASC, id DESC. Bound with :current_user_id=false, :ypl0='327') 1 0.00030 0.00030 0.00030 0.00030
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `users`) 1 0.00025 0.00025 0.00025 0.00025
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `city`) 1 0.00022 0.00022 0.00022 0.00022
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `contribute`) 1 0.00022 0.00022 0.00022 0.00022
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `apply_join`) 1 0.00022 0.00022 0.00022 0.00022
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `currency_types`) 1 0.00021 0.00021 0.00021 0.00021
system.db.CDbCommand.query(SELECT * FROM `users` `t` WHERE `t`.`id`=327 LIMIT 1) 1 0.00020 0.00020 0.00020 0.00020
system.db.CDbCommand.query(SELECT * FROM `apply_join` `t` WHERE `t`.`id`=183 LIMIT 1) 1 0.00020 0.00020 0.00020 0.00020
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `countries`) 1 0.00020 0.00020 0.00020 0.00020
system.db.CDbCommand.query(SELECT * FROM `summary`) 1 0.00018 0.00018 0.00018 0.00018
system.db.CDbCommand.query(SELECT `contributions`.`id` AS `t1_c0`, `contributions`.`user_id` AS `t1_c1`, `contributions`.`bill_no` AS `t1_c2`, `contributions`.`gift_recipient` AS `t1_c3`, `contributions`.`gift_request_id` AS `t1_c4`, `contributions`.`project_id` AS `t1_c5`, `contributions`.`sum` AS `t1_c6`, `contributions`.`currency_id` AS `t1_c7`, `contributions`.`date` AS `t1_c8`, `contributions`.`method` AS `t1_c9`, `contributions`.`data` AS `t1_c10`, `contributions`.`status` AS `t1_c11` FROM `contribute` `contributions` WHERE (status IN ('paid', 'completed')) AND (`contributions`.`user_id`=:ypl0) ORDER BY contributions.status ASC, contributions.id DESC. Bound with :ypl0='327') 1 0.00018 0.00018 0.00018 0.00018
system.db.CDbCommand.query(SELECT `country`.`id` AS `t1_c0`, `country`.`name` AS `t1_c1`, `country`.`name_en` AS `t1_c2`, `country`.`name_ru` AS `t1_c3` FROM `countries` `country` WHERE (`country`.`id`=:ypl0). Bound with :ypl0='1') 1 0.00016 0.00016 0.00016 0.00016
system.db.CDbCommand.query(SELECT * FROM `currency_types` `t`) 1 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
system.db.CDbCommand.query(SELECT `city`.`id` AS `t1_c0`, `city`.`country_id` AS `t1_c1`, `city`.`name` AS `t1_c2`, `city`.`name_en` AS `t1_c3`, `city`.`name_ru` AS `t1_c4`, `city`.`autocreated` AS `t1_c5` FROM `city` `city` WHERE (`city`.`id`=:ypl0). Bound with :ypl0='2') 1 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
system.db.CDbCommand.query(SELECT `t`.`user_id` AS `c`, SUM(sum) AS `s` FROM `contribute` `t` WHERE (status IN ('paid', 'completed')) AND (`t`.`user_id`=327) GROUP BY `t`.`user_id`) 1 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015