X
Koghb's mission and vision Koghb's mission and vision
Բոլոր միջոցառումները Հաճախ Տրվող Հարցեր (ՀՏՀ) Կայքի քարտեզ Միանալ ԿՈՂԲԻՆ

Նախագծեր

Ավարտված է

Էլեն Իսպիրյան. Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարանի ուսման վարձի մասնակի ֆինանսավորում

Նպատակ

       Ես Էլեն Իսպիրյանն եմ, 17 տարեկան։ Այս տարի ընդունվել եմ Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարանի (ՀԱՀ) անգլերեն և հաղորդակցություն ֆակուլտետը:

Համալսարանի կողմից ստացել եմ 937,500 ՀՀ դրամի չափով ուսման վճարի օգնություն: Մնացած 312.000 ՀՀ դրամ-ի մի մասը վճարվել է ծնողներիս օգնությամբ։ Սակայն անհրաժեշտ է վճարել ևս 160.000 ՀՀ դրամ։

2015թ  մարտ-օգոստոս ամիսներին մասնակցել եմ Education USA-ի կողմից ստեղծված Մրցունակ ուսանողների ակումբին ( CCC- Competitive collage club):  Սկսած 2014 թվականից զբաղվում եմ կամավորական աշխատանքով, ունեմ հավաստագրեր և մրցանակ «Բրիտանական խորհուրդի» կողմից։ Համագործակցելով «Red Cross» կազմակերպության կողմից ստեղծված «Let's create smile» ակումբի հետ ՝ աջակցել եմ անապահով ընտանիքների երեխաներին կրթություն տալու հարցում․ վերջիններիս հետ անցկացրել եմ մի քանի հանդիպումներ։ Արդեն 2 տարի է, ինչ «Let’s create smile» ՀԿ-ի մշտական կամավորն եմ և աջակցում եմ բոլոր տեսակի միջոցառումների իրականացմանը տարբեր ոլորտներում ՝ հագուստի հավաքագրում, այց հատուկ երեխաների դպրոց, այց շների կացարան և այլն։ 

Հիմնավորում

 Ներկայումս իմ ամենամեծ նպատակն է դառնալ PR մասնագետ։ Համոզված եմ, որ ՀԱՀ-ն, լինելով ՀՀ առաջատար համալսարաններից մեկը, ինձ հնարավորություն կընձեռի խորացնել իմ գիտելիքները և ձեռք բերել նոր հմտություններ առաջատար մասնագետ դառնալու համար: Հույս ունեմ իմ գործունեությամբ կկարողանամ աջակցել Հայաստանի զարգացմանը և այդպիսով կհայտնեմ իմ երախտագիտությունը։

Սույն նամակով դիմում եմ Կողբ հիմնադրամին և վերջինիս հետ համագործակցող բարերարներին՝ անհրաժեշտ օգնություն և ֆինանսական աջակցություն ստանալու խնդրանքով:

Նախապես շնորհակալեմ:

Հարգանքներով՝

Էլեն Իսպիրյան

 

Profiling Summary Report (Time: 0.07207s, Memory: 7,307KB)
Procedure Count Total (s) Avg. (s) Min. (s) Max. (s)
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `users`) 1 0.00093 0.00093 0.00093 0.00093
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `countries`) 1 0.00051 0.00051 0.00051 0.00051
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `apply_join`) 1 0.00041 0.00041 0.00041 0.00041
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `city`) 1 0.00038 0.00038 0.00038 0.00038
system.db.CDbCommand.query(SELECT `projects`.`id` AS `t1_c0`, `projects`.`user_id` AS `t1_c1`, `projects`.`status` AS `t1_c2`, `projects`.`project_name` AS `t1_c3`, `projects`.`project_name_en` AS `t1_c4`, `projects`.`project_name_ru` AS `t1_c5`, `projects`.`till` AS `t1_c6`, `projects`.`purpose` AS `t1_c7`, `projects`.`purpose_en` AS `t1_c8`, `projects`.`purpose_ru` AS `t1_c9`, `projects`.`justification` AS `t1_c10`, `projects`.`justification_en` AS `t1_c11`, `projects`.`justification_ru` AS `t1_c12`, `projects`.`amount` AS `t1_c13`, `projects`.`currency_id` AS `t1_c14`, `projects`.`created_date` AS `t1_c15`, `projects`.`attachment_id` AS `t1_c16`, `projects`.`from_fund` AS `t1_c17` FROM `apply_join` `projects` WHERE (status IN ('approved', 'completed', 'fund') OR user_id = :current_user_id) AND (`projects`.`user_id`=:ypl0) ORDER BY status ASC, id DESC. Bound with :current_user_id=false, :ypl0='604') 1 0.00037 0.00037 0.00037 0.00037
system.db.CDbCommand.query(SELECT `t`.`user_id` AS `c`, SUM(sum) AS `s` FROM `contribute` `t` WHERE (status IN ('paid', 'completed')) AND (`t`.`user_id`=604) GROUP BY `t`.`user_id`) 1 0.00037 0.00037 0.00037 0.00037
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `contribute`) 1 0.00037 0.00037 0.00037 0.00037
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `currency_types`) 1 0.00034 0.00034 0.00034 0.00034
system.db.CDbCommand.query(SELECT * FROM `users` `t` WHERE `t`.`id`=604 LIMIT 1) 1 0.00030 0.00030 0.00030 0.00030
system.db.CDbCommand.query(SELECT `contributions`.`id` AS `t1_c0`, `contributions`.`user_id` AS `t1_c1`, `contributions`.`bill_no` AS `t1_c2`, `contributions`.`gift_recipient` AS `t1_c3`, `contributions`.`gift_request_id` AS `t1_c4`, `contributions`.`project_id` AS `t1_c5`, `contributions`.`sum` AS `t1_c6`, `contributions`.`currency_id` AS `t1_c7`, `contributions`.`date` AS `t1_c8`, `contributions`.`method` AS `t1_c9`, `contributions`.`data` AS `t1_c10`, `contributions`.`status` AS `t1_c11` FROM `contribute` `contributions` WHERE (status IN ('paid', 'completed')) AND (`contributions`.`user_id`=:ypl0) ORDER BY contributions.status ASC, contributions.id DESC. Bound with :ypl0='604') 1 0.00028 0.00028 0.00028 0.00028
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `users`) 1 0.00022 0.00022 0.00022 0.00022
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `contribute`) 1 0.00014 0.00014 0.00014 0.00014
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `countries`) 1 0.00013 0.00013 0.00013 0.00013
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `apply_join`) 1 0.00013 0.00013 0.00013 0.00013
system.db.CDbCommand.query(SELECT `country`.`id` AS `t1_c0`, `country`.`name` AS `t1_c1`, `country`.`name_en` AS `t1_c2`, `country`.`name_ru` AS `t1_c3` FROM `countries` `country` WHERE (`country`.`id`=:ypl0). Bound with :ypl0='1') 1 0.00013 0.00013 0.00013 0.00013
system.db.CDbCommand.query(SELECT * FROM `summary`) 1 0.00012 0.00012 0.00012 0.00012
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `city`) 1 0.00011 0.00011 0.00011 0.00011
system.db.CDbCommand.query(SELECT * FROM `apply_join` `t` WHERE `t`.`id`=183 LIMIT 1) 1 0.00011 0.00011 0.00011 0.00011
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `currency_types`) 1 0.00009 0.00009 0.00009 0.00009
system.db.CDbCommand.query(SELECT `city`.`id` AS `t1_c0`, `city`.`country_id` AS `t1_c1`, `city`.`name` AS `t1_c2`, `city`.`name_en` AS `t1_c3`, `city`.`name_ru` AS `t1_c4`, `city`.`autocreated` AS `t1_c5` FROM `city` `city` WHERE (`city`.`id`=:ypl0). Bound with :ypl0='2') 1 0.00006 0.00006 0.00006 0.00006
system.db.CDbCommand.query(SELECT * FROM `currency_types` `t`) 1 0.00006 0.00006 0.00006 0.00006