X
Koghb's mission and vision Koghb's mission and vision
Բոլոր միջոցառումները Հաճախ Տրվող Հարցեր (ՀՏՀ) Կայքի քարտեզ Միանալ ԿՈՂԲԻՆ

Նախագծեր

Ավարտված է

Նարինե Վրացյան. Վ.Բրյուսովի անվան լեզվահասարակագիտական համալսարանի ուսման վարձի մասնակի ֆինանսավորում

Նպատակ

Ես Նարինեն եմ Վրացյան 21 տարեկան,Տավուշի մարզի սահմանամերձ Բերդավան գյուղից:Դպրոցն ավարտելուց հետո ընդունվել եմ Վ.Բրյուսովի անվան լեզվահասարակագիտական համալսարանի ԹՄՀ ֆակուլտետի թարգմանչական գործ անգլերեն հայերեն բաժին:Ընտանիքս բաղկացած է հինգ հոգուց:Հայրս երկար տարիներ աշխատել է զինված ուժերում,ծառայության ընթացքում հիվանդացել է և այժմ 3-րդ կարգի հաշմանդամ է,ինչպես նաև՝ ազատամարտիկ:Մայրս նույնպես 3-րդ կարգի հաշմանդամ է՝տարել է ոտքի հոդերի բարդ վիրահատություն,քայլում է ձեռնափայտի օգնությամբ:Սոցիալական վատ պայմաննների պատճառով,ինչպես նաև աշխատող չունենալու պատճառով չեմ կարողանում վճարել վարձս:Վարձավճարս կազմում է տարեկան 400.000 դրամ,որից 100.000-ը փոխանցել է փարոս համակարգը որպես նպաստառու:

Հիմնավորում

Ընտրելով մասնագիտությունս, միշտ ցանկացել եմ դառնալ լավ մասնագետ և ստացածս գիտելիքով  ծառայել երկրիս,ինչպես նաև՝հաղորակցությունը դարձնել ավելի մատչելի:Խնդրում եմ Ձեզ օգնեք վճարել ուսմանս վարձը, որպեսզի կարողանամ շարունակել 4-րդ կուրսը:

Կանխավ շնորհակալություն:

Profiling Summary Report (Time: 0.06904s, Memory: 7,299KB)
Procedure Count Total (s) Avg. (s) Min. (s) Max. (s)
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `users`) 1 0.00095 0.00095 0.00095 0.00095
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `contribute`) 1 0.00046 0.00046 0.00046 0.00046
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `apply_join`) 1 0.00045 0.00045 0.00045 0.00045
system.db.CDbCommand.query(SELECT `projects`.`id` AS `t1_c0`, `projects`.`user_id` AS `t1_c1`, `projects`.`status` AS `t1_c2`, `projects`.`project_name` AS `t1_c3`, `projects`.`project_name_en` AS `t1_c4`, `projects`.`project_name_ru` AS `t1_c5`, `projects`.`till` AS `t1_c6`, `projects`.`purpose` AS `t1_c7`, `projects`.`purpose_en` AS `t1_c8`, `projects`.`purpose_ru` AS `t1_c9`, `projects`.`justification` AS `t1_c10`, `projects`.`justification_en` AS `t1_c11`, `projects`.`justification_ru` AS `t1_c12`, `projects`.`amount` AS `t1_c13`, `projects`.`currency_id` AS `t1_c14`, `projects`.`created_date` AS `t1_c15`, `projects`.`attachment_id` AS `t1_c16`, `projects`.`from_fund` AS `t1_c17` FROM `apply_join` `projects` WHERE (status IN ('approved', 'completed', 'fund') OR user_id = :current_user_id) AND (`projects`.`user_id`=:ypl0) ORDER BY status ASC, id DESC. Bound with :current_user_id=false, :ypl0='617') 1 0.00044 0.00044 0.00044 0.00044
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `countries`) 1 0.00040 0.00040 0.00040 0.00040
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `city`) 1 0.00039 0.00039 0.00039 0.00039
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `currency_types`) 1 0.00038 0.00038 0.00038 0.00038
system.db.CDbCommand.query(SELECT * FROM `users` `t` WHERE `t`.`id`=617 LIMIT 1) 1 0.00033 0.00033 0.00033 0.00033
system.db.CDbCommand.query(SELECT `contributions`.`id` AS `t1_c0`, `contributions`.`user_id` AS `t1_c1`, `contributions`.`bill_no` AS `t1_c2`, `contributions`.`gift_recipient` AS `t1_c3`, `contributions`.`gift_request_id` AS `t1_c4`, `contributions`.`project_id` AS `t1_c5`, `contributions`.`sum` AS `t1_c6`, `contributions`.`currency_id` AS `t1_c7`, `contributions`.`date` AS `t1_c8`, `contributions`.`method` AS `t1_c9`, `contributions`.`data` AS `t1_c10`, `contributions`.`status` AS `t1_c11` FROM `contribute` `contributions` WHERE (status IN ('paid', 'completed')) AND (`contributions`.`user_id`=:ypl0) ORDER BY contributions.status ASC, contributions.id DESC. Bound with :ypl0='617') 1 0.00029 0.00029 0.00029 0.00029
system.db.CDbCommand.query(SELECT `t`.`user_id` AS `c`, SUM(sum) AS `s` FROM `contribute` `t` WHERE (status IN ('paid', 'completed')) AND (`t`.`user_id`=617) GROUP BY `t`.`user_id`) 1 0.00028 0.00028 0.00028 0.00028
system.db.CDbCommand.query(SELECT `city`.`id` AS `t1_c0`, `city`.`country_id` AS `t1_c1`, `city`.`name` AS `t1_c2`, `city`.`name_en` AS `t1_c3`, `city`.`name_ru` AS `t1_c4`, `city`.`autocreated` AS `t1_c5` FROM `city` `city` WHERE (`city`.`id`=:ypl0). Bound with :ypl0='39') 1 0.00024 0.00024 0.00024 0.00024
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `users`) 1 0.00023 0.00023 0.00023 0.00023
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `apply_join`) 1 0.00020 0.00020 0.00020 0.00020
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `contribute`) 1 0.00017 0.00017 0.00017 0.00017
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `countries`) 1 0.00016 0.00016 0.00016 0.00016
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `city`) 1 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `currency_types`) 1 0.00013 0.00013 0.00013 0.00013
system.db.CDbCommand.query(SELECT * FROM `apply_join` `t` WHERE `t`.`id`=183 LIMIT 1) 1 0.00013 0.00013 0.00013 0.00013
system.db.CDbCommand.query(SELECT * FROM `summary`) 1 0.00011 0.00011 0.00011 0.00011
system.db.CDbCommand.query(SELECT `country`.`id` AS `t1_c0`, `country`.`name` AS `t1_c1`, `country`.`name_en` AS `t1_c2`, `country`.`name_ru` AS `t1_c3` FROM `countries` `country` WHERE (`country`.`id`=:ypl0). Bound with :ypl0='1') 1 0.00010 0.00010 0.00010 0.00010
system.db.CDbCommand.query(SELECT * FROM `currency_types` `t`) 1 0.00009 0.00009 0.00009 0.00009