X
Koghb's mission and vision Koghb's mission and vision
Բոլոր միջոցառումները Հաճախ Տրվող Հարցեր (ՀՏՀ) Կայքի քարտեզ Միանալ ԿՈՂԲԻՆ

Նախագծեր

Ավարտված է

Մանուշ Հովհաննիսյան. ԵՊԲՀ -ի ուսման վարձի մասնակի ֆինանսավորում

Նպատակ

Ես Մանուշ Հովհաննիսյանն եմ, ծնվել եմ Լոռու մարզի Օձուն գյուղում։ 2012 թվականին ավարտել եմ Օձունի թիվ 2 միջնակարգ դպրոցը։ Նույն թվականին ընդունվել եմ Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան։  Ունեմ գերազանց առաջադիմություն և տեղափոխվել եմ 6-րդ կուրս։ Ապրում եմ ք. Երևանում վարձակալված բնակարանում։ Հայրս թոշակառու է, 2-րդ կարգի հաշմանդամ։ Մայրս գործազուրկ է։ Ես աշխատում եմ Երևանի <<Շտապբուժօգնություն>> ՓԲԸ 1-03 ծառայությունում՝ որպես կանչեր ընդունող և հաղորդող բժիշկ։ Վաստակածս գումարով էլ վճարում եմ բնակարանի վարձը։ Ընտանիքս ունի ֆինանսական խնդիրներ և ի վիճակի չէ ամբողջությամբ վճարել ուսման վարձը, որը կազմում է տարեկան 800.000դրամ։ Դիմում եմ <<Կողբ>> հիմնադրամին խնդրելով վճարելու 360.000դրամ։

Հիմնավորում

Ուսմանս առաջին տարիներից հասկացել եմ, որ ընտրել եմ ճիշտ մասնագիտություն։ Այժմ նպատակս է շարունակել ուսումս նույն խանդավառությամբ, ամրապնդել գիտելիքներս։ Բժիշկ լինելը մեծ պատասխաբատվություն է պահանջում, որին ես պատրաստ եմ։ Երազանքս է ավարտելուց հետո աշխատել իմ մասնագիտությամբ և բուժել մանուկներին, նրանց տեսնել առողջ։

Profiling Summary Report (Time: 0.06273s, Memory: 7,305KB)
Procedure Count Total (s) Avg. (s) Min. (s) Max. (s)
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `users`) 1 0.00086 0.00086 0.00086 0.00086
system.db.CDbCommand.query(SELECT `projects`.`id` AS `t1_c0`, `projects`.`user_id` AS `t1_c1`, `projects`.`status` AS `t1_c2`, `projects`.`project_name` AS `t1_c3`, `projects`.`project_name_en` AS `t1_c4`, `projects`.`project_name_ru` AS `t1_c5`, `projects`.`till` AS `t1_c6`, `projects`.`purpose` AS `t1_c7`, `projects`.`purpose_en` AS `t1_c8`, `projects`.`purpose_ru` AS `t1_c9`, `projects`.`justification` AS `t1_c10`, `projects`.`justification_en` AS `t1_c11`, `projects`.`justification_ru` AS `t1_c12`, `projects`.`amount` AS `t1_c13`, `projects`.`currency_id` AS `t1_c14`, `projects`.`created_date` AS `t1_c15`, `projects`.`attachment_id` AS `t1_c16`, `projects`.`from_fund` AS `t1_c17` FROM `apply_join` `projects` WHERE (status IN ('approved', 'completed', 'fund') OR user_id = :current_user_id) AND (`projects`.`user_id`=:ypl0) ORDER BY status ASC, id DESC. Bound with :current_user_id=false, :ypl0='703') 1 0.00041 0.00041 0.00041 0.00041
system.db.CDbCommand.query(SELECT `contributions`.`id` AS `t1_c0`, `contributions`.`user_id` AS `t1_c1`, `contributions`.`bill_no` AS `t1_c2`, `contributions`.`gift_recipient` AS `t1_c3`, `contributions`.`gift_request_id` AS `t1_c4`, `contributions`.`project_id` AS `t1_c5`, `contributions`.`sum` AS `t1_c6`, `contributions`.`currency_id` AS `t1_c7`, `contributions`.`date` AS `t1_c8`, `contributions`.`method` AS `t1_c9`, `contributions`.`data` AS `t1_c10`, `contributions`.`status` AS `t1_c11` FROM `contribute` `contributions` WHERE (status IN ('paid', 'completed')) AND (`contributions`.`user_id`=:ypl0) ORDER BY contributions.status ASC, contributions.id DESC. Bound with :ypl0='703') 1 0.00040 0.00040 0.00040 0.00040
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `apply_join`) 1 0.00038 0.00038 0.00038 0.00038
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `contribute`) 1 0.00034 0.00034 0.00034 0.00034
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `currency_types`) 1 0.00031 0.00031 0.00031 0.00031
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `countries`) 1 0.00030 0.00030 0.00030 0.00030
system.db.CDbCommand.query(SELECT * FROM `users` `t` WHERE `t`.`id`=703 LIMIT 1) 1 0.00029 0.00029 0.00029 0.00029
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `city`) 1 0.00029 0.00029 0.00029 0.00029
system.db.CDbCommand.query(SELECT `t`.`user_id` AS `c`, SUM(sum) AS `s` FROM `contribute` `t` WHERE (status IN ('paid', 'completed')) AND (`t`.`user_id`=703) GROUP BY `t`.`user_id`) 1 0.00023 0.00023 0.00023 0.00023
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `users`) 1 0.00020 0.00020 0.00020 0.00020
system.db.CDbCommand.query(SELECT * FROM `apply_join` `t` WHERE `t`.`id`=183 LIMIT 1) 1 0.00017 0.00017 0.00017 0.00017
system.db.CDbCommand.query(SELECT `city`.`id` AS `t1_c0`, `city`.`country_id` AS `t1_c1`, `city`.`name` AS `t1_c2`, `city`.`name_en` AS `t1_c3`, `city`.`name_ru` AS `t1_c4`, `city`.`autocreated` AS `t1_c5` FROM `city` `city` WHERE (`city`.`id`=:ypl0). Bound with :ypl0='51') 1 0.00017 0.00017 0.00017 0.00017
system.db.CDbCommand.query(SELECT * FROM `summary`) 1 0.00016 0.00016 0.00016 0.00016
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `apply_join`) 1 0.00013 0.00013 0.00013 0.00013
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `contribute`) 1 0.00012 0.00012 0.00012 0.00012
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `city`) 1 0.00011 0.00011 0.00011 0.00011
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `currency_types`) 1 0.00010 0.00010 0.00010 0.00010
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `countries`) 1 0.00009 0.00009 0.00009 0.00009
system.db.CDbCommand.query(SELECT `country`.`id` AS `t1_c0`, `country`.`name` AS `t1_c1`, `country`.`name_en` AS `t1_c2`, `country`.`name_ru` AS `t1_c3` FROM `countries` `country` WHERE (`country`.`id`=:ypl0). Bound with :ypl0='1') 1 0.00008 0.00008 0.00008 0.00008
system.db.CDbCommand.query(SELECT * FROM `currency_types` `t`) 1 0.00007 0.00007 0.00007 0.00007