X
Koghb's mission and vision Koghb's mission and vision
Բոլոր միջոցառումները Հաճախ Տրվող Հարցեր (ՀՏՀ) Կայքի քարտեզ Միանալ ԿՈՂԲԻՆ

Նախագծեր

Ավարտված է

Տիգրան Կարախանյան. «Քվանտ» վարժարանի «Օժտված երեխաներ» մրցույթի հաղթող

Նպատակ

Ծնվել եմ 2002թ. Դեկտեմբերի 15-ին ՀՀ Լոռու մարզի քաղաք Վանաձորում: 2008թ.ընդունվել եմ Վանաձորի Վահան Տերյանի անվան թիվ 5 ավագ դպրոց:
2012թ. մասնակցել եմ «Կենգուրու» միջազգային մաթեմատիկականմրցույթին և հաղթել,ստացել եմ ոսկե մեդալ նախագահի կողմից: 2012թ. արժանացել եմ մրցանակների “Русский медвежонок”մրցույթում լավարդյունք ցուցաբերելու համար:
2014թ. կրկին մասնակցել եմ «Կենգուրու»միջազգային մաթեմատիկական մրցույթին և ցուցաբերել եմ լավագույն արդյունք 5-6 դասարաններում,բայց միավորների չնչին պակասով չեմ ստացել գլխավոր մրցանակը:
2014թ. ցուցաբերել եմ լավագույն արդյունք և հաղթել եմ <<Քվանտ>> վարժարանի կազմակերպած«Օժտված երեխաների մրցույթ»-ում և տեղափոխվել եմ Երևան, որպեսզի շարունակեմ ուսումս «Քվանտ»վարժարանում:
2014 - 2015 ուսումնական տարում արժանացել եմ բազմաթիվ մրցանակների օլիմպիադաների ներվարժարանային,միջվարժարանային և քաղաքային ( մարզային ) փուլերում, մասնավորապես՝
Մաթեմատիկա ներվարժարանային – II կարգ,
Կենսաբանություն ներվարժարանային – IIկարգ,
Կենսաբանություն քաղաքային ( մարզային ) – III կարգ,
Կենսաբանություն Արմեն Օսկանյանի և Գրիգոր Բաղդասարյանի անվանմ իջվարժարանային III կարգ,
Ֆիզիկա Արմեն Օսկանյանի անվան ներվարժարանային – II կարգ,
Ինֆորմատիկա Արմեն Օսկանյանի և Գրիգոր Բաղդասարյանի անվան միջվարժարանային – II կարգ:
2015թ. կրկին հաղթել եմ «Օժտված երեխաների մրցույթ» - ում:
2015- 2016 ուսումնական տարում նույնպես արժանացել եմ բազմաթիվ մրցանակների օլիմպիադաներիներ վարժարանային,քաղաքային ( մարզային ) և հանրապետական փուլերում, մասնավորապես՝
Կենսաբանություն Արմեն Օսկանյանի անվան ներվարժարանային – I կարգ,
Ինֆորմատիկա Արմեն Օսկանյանի անվան ներվարժարանային – I կարգ,
Ֆիզիկա Արմեն Օսկանյանի անվան ներվարժարանային – III կարգ,
Կենսաբանություն քաղաքային ( մարզային ) – III կարգ,
Կենսաբանություն հանրապետական – գովասանագիր,
Մաթեմատիկա հանրապետական – II կարգ,
2016թ. ստացել եմ դիպլոմ«Կենգուրու»միջազգային մաթեմատիկական մրցույթում լավագույն արդյունք ցուցաբերելու համար:
2016թ. նույնպես մասնակցել և հաղթել եմ «Օժտված երեխաների մրցույթ» - ում:
2016- 2017 ուսումնական տարում նույնպես արժանացել եմ բազմաթիվ մրցանակների օլիմպիադաներիներվարժարանային,քաղաքային ( մարզային ) և հանրապետականփ ուլերում, մասնավորապես՝
Կենսաբանություն Արմեն Օսկանյանի անվան ներվարժարանային – Iկարգ,
Մաթեմատիկա Արմեն Օսկանյանի անվան ներվարժարանային – Iկարգ,
Ֆիզիկա ներվարժարանային – II կարգ,
Մաթեմատիկա ներվարժարանային III կարգ,
Ֆիզիկա քաղաքային ( մարզային ) – I կարգ,
Կենսաբանություն քաղաքային ( մարզային ) – III կարգ,
Մաթեմատիկա քաղաքային ( մարզային ) – III կարգ,
Ֆիզիկա հանրապետական – գովասանագիր,
Ուսմանս բոլոր տարիներին սովորել եմ գերազանց, արժանացել եմ գովասանագրերի:
Հայրս՝ Էդիկ Օնիկի Կարախանյանը, տվյալ պահին չի աշխատում, մայրս՝ Լիանա Արարատի Եղինյանը,տնայինտն տեսուհի է, եղբայրս՝ Լևոն Էդիկի Կարախանյանը, սովորում է ԵՊՀ-ի 4-րդ կուրսում:

Հիմնավորում

«Կողբ» հիմնադրամի կողմից սահմանված կրթաթոշակը լրացուցիչ խթան կհանդիսանա ինձ համար և կնպաստի հետագա ձեռքբերումներին:

Profiling Summary Report (Time: 0.06550s, Memory: 7,310KB)
Procedure Count Total (s) Avg. (s) Min. (s) Max. (s)
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `users`) 1 0.00090 0.00090 0.00090 0.00090
system.db.CDbCommand.query(SELECT `projects`.`id` AS `t1_c0`, `projects`.`user_id` AS `t1_c1`, `projects`.`status` AS `t1_c2`, `projects`.`project_name` AS `t1_c3`, `projects`.`project_name_en` AS `t1_c4`, `projects`.`project_name_ru` AS `t1_c5`, `projects`.`till` AS `t1_c6`, `projects`.`purpose` AS `t1_c7`, `projects`.`purpose_en` AS `t1_c8`, `projects`.`purpose_ru` AS `t1_c9`, `projects`.`justification` AS `t1_c10`, `projects`.`justification_en` AS `t1_c11`, `projects`.`justification_ru` AS `t1_c12`, `projects`.`amount` AS `t1_c13`, `projects`.`currency_id` AS `t1_c14`, `projects`.`created_date` AS `t1_c15`, `projects`.`attachment_id` AS `t1_c16`, `projects`.`from_fund` AS `t1_c17` FROM `apply_join` `projects` WHERE (status IN ('approved', 'completed', 'fund') OR user_id = :current_user_id) AND (`projects`.`user_id`=:ypl0) ORDER BY status ASC, id DESC. Bound with :current_user_id=false, :ypl0='766') 1 0.00072 0.00072 0.00072 0.00072
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `apply_join`) 1 0.00044 0.00044 0.00044 0.00044
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `city`) 1 0.00042 0.00042 0.00042 0.00042
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `contribute`) 1 0.00041 0.00041 0.00041 0.00041
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `currency_types`) 1 0.00038 0.00038 0.00038 0.00038
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `countries`) 1 0.00037 0.00037 0.00037 0.00037
system.db.CDbCommand.query(SELECT * FROM `users` `t` WHERE `t`.`id`=766 LIMIT 1) 1 0.00034 0.00034 0.00034 0.00034
system.db.CDbCommand.query(SELECT `t`.`user_id` AS `c`, SUM(sum) AS `s` FROM `contribute` `t` WHERE (status IN ('paid', 'completed')) AND (`t`.`user_id`=766) GROUP BY `t`.`user_id`) 1 0.00030 0.00030 0.00030 0.00030
system.db.CDbCommand.query(SELECT `contributions`.`id` AS `t1_c0`, `contributions`.`user_id` AS `t1_c1`, `contributions`.`bill_no` AS `t1_c2`, `contributions`.`gift_recipient` AS `t1_c3`, `contributions`.`gift_request_id` AS `t1_c4`, `contributions`.`project_id` AS `t1_c5`, `contributions`.`sum` AS `t1_c6`, `contributions`.`currency_id` AS `t1_c7`, `contributions`.`date` AS `t1_c8`, `contributions`.`method` AS `t1_c9`, `contributions`.`data` AS `t1_c10`, `contributions`.`status` AS `t1_c11` FROM `contribute` `contributions` WHERE (status IN ('paid', 'completed')) AND (`contributions`.`user_id`=:ypl0) ORDER BY contributions.status ASC, contributions.id DESC. Bound with :ypl0='766') 1 0.00030 0.00030 0.00030 0.00030
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `users`) 1 0.00023 0.00023 0.00023 0.00023
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `apply_join`) 1 0.00016 0.00016 0.00016 0.00016
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `contribute`) 1 0.00016 0.00016 0.00016 0.00016
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `city`) 1 0.00015 0.00015 0.00015 0.00015
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `countries`) 1 0.00013 0.00013 0.00013 0.00013
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `currency_types`) 1 0.00012 0.00012 0.00012 0.00012
system.db.CDbCommand.query(SELECT * FROM `apply_join` `t` WHERE `t`.`id`=183 LIMIT 1) 1 0.00012 0.00012 0.00012 0.00012
system.db.CDbCommand.query(SELECT * FROM `summary`) 1 0.00012 0.00012 0.00012 0.00012
system.db.CDbCommand.query(SELECT `country`.`id` AS `t1_c0`, `country`.`name` AS `t1_c1`, `country`.`name_en` AS `t1_c2`, `country`.`name_ru` AS `t1_c3` FROM `countries` `country` WHERE (`country`.`id`=:ypl0). Bound with :ypl0='1') 1 0.00010 0.00010 0.00010 0.00010
system.db.CDbCommand.query(SELECT `city`.`id` AS `t1_c0`, `city`.`country_id` AS `t1_c1`, `city`.`name` AS `t1_c2`, `city`.`name_en` AS `t1_c3`, `city`.`name_ru` AS `t1_c4`, `city`.`autocreated` AS `t1_c5` FROM `city` `city` WHERE (`city`.`id`=:ypl0). Bound with :ypl0='2') 1 0.00010 0.00010 0.00010 0.00010
system.db.CDbCommand.query(SELECT * FROM `currency_types` `t`) 1 0.00009 0.00009 0.00009 0.00009