X
Koghb's mission and vision Koghb's mission and vision
Բոլոր միջոցառումները Հաճախ Տրվող Հարցեր (ՀՏՀ) Կայքի քարտեզ Միանալ ԿՈՂԲԻՆ

Նախագծեր

Ավարտված է

Արման Դաղբաշյան. «Քվանտ» վարժարանի «Օժտված երեխաներ» մրցույթի հաղթող

Նպատակ

Ես՝ Արման Կարենի Դաղբաշյանս, ծնվել եմ 2004 թվականի հոկտեմբերի 19 Հայաստանի Հանրապետության Երևան քաղաքում։

2008-2010 թթ հաճախել եմ N9 մանկապարտեզ։

2010-2016 թթ սովորել եմ Նիկոլ Աղբալյանի անվան N19 դպրոցում։

2016 թ մասնակցել եմ «Քվանտ» վարժարանի կազմակերպած «Օժտված երեխաներ Քվանտ - 2016» մրցույթին և ճանաչվել հաղթող ։

2016- 2017 ուսումնական տարում նույնպես արժանացել եմ բազմաթիվ մրցանակների օլիմպիադաների ներվարժարանային, քաղաքային ( մարզային ) և հանրապետական փուլերում, մասնավորապես ՝

  •         Մաթեմատիկա Արմեն Օսկանյանի անվան ներվարժարանային –  III կարգ, III կարգ
  •          Ինֆորմատիկա Արմեն Օսկանյանի անվան ներվարժարանային – II կարգ,  I կարգ
  •          Ֆիզիկա Արմեն Օսկանյանի անվան ներվարժարանային – II կարգ,    III կարգ,
  •         Մաթեմատիկա դպրոցական –  I կարգ
  •         Մաթեմատիկա քաղաքային ( մարզային ) –  I կարգ,
  •         Մաթեմատիկա հանրապետական – գովասանագիր։

2017 թ ուժերս փորձել եմ Արտաշես Շահինյանի անվան ֆիզմաթ դպրոցի ընդունելության մրցույթին և գերազանց արդյունքներով հաղթել եմ I և II փուլերում։

2010 թ մինչ օրս սովորում եմ գերազանց առաջադիմությամբ։

Այժմ «Քվանտ» վարժարանի սան եմ։

 

 

Հիմնավորում

«Կողբ» հիմնադրամի կողմից սահմանված կրթաթոշակը լրացուցիչ խթան կհանդիսանա ինձ համար և կնպաստի հետագա ձեռքբերումներին:

Profiling Summary Report (Time: 0.06590s, Memory: 7,305KB)
Procedure Count Total (s) Avg. (s) Min. (s) Max. (s)
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `users`) 1 0.00087 0.00087 0.00087 0.00087
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `countries`) 1 0.00049 0.00049 0.00049 0.00049
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `apply_join`) 1 0.00038 0.00038 0.00038 0.00038
system.db.CDbCommand.query(SELECT * FROM `users` `t` WHERE `t`.`id`=767 LIMIT 1) 1 0.00037 0.00037 0.00037 0.00037
system.db.CDbCommand.query(SELECT `contributions`.`id` AS `t1_c0`, `contributions`.`user_id` AS `t1_c1`, `contributions`.`bill_no` AS `t1_c2`, `contributions`.`gift_recipient` AS `t1_c3`, `contributions`.`gift_request_id` AS `t1_c4`, `contributions`.`project_id` AS `t1_c5`, `contributions`.`sum` AS `t1_c6`, `contributions`.`currency_id` AS `t1_c7`, `contributions`.`date` AS `t1_c8`, `contributions`.`method` AS `t1_c9`, `contributions`.`data` AS `t1_c10`, `contributions`.`status` AS `t1_c11` FROM `contribute` `contributions` WHERE (status IN ('paid', 'completed')) AND (`contributions`.`user_id`=:ypl0) ORDER BY contributions.status ASC, contributions.id DESC. Bound with :ypl0='767') 1 0.00036 0.00036 0.00036 0.00036
system.db.CDbCommand.query(SELECT `projects`.`id` AS `t1_c0`, `projects`.`user_id` AS `t1_c1`, `projects`.`status` AS `t1_c2`, `projects`.`project_name` AS `t1_c3`, `projects`.`project_name_en` AS `t1_c4`, `projects`.`project_name_ru` AS `t1_c5`, `projects`.`till` AS `t1_c6`, `projects`.`purpose` AS `t1_c7`, `projects`.`purpose_en` AS `t1_c8`, `projects`.`purpose_ru` AS `t1_c9`, `projects`.`justification` AS `t1_c10`, `projects`.`justification_en` AS `t1_c11`, `projects`.`justification_ru` AS `t1_c12`, `projects`.`amount` AS `t1_c13`, `projects`.`currency_id` AS `t1_c14`, `projects`.`created_date` AS `t1_c15`, `projects`.`attachment_id` AS `t1_c16`, `projects`.`from_fund` AS `t1_c17` FROM `apply_join` `projects` WHERE (status IN ('approved', 'completed', 'fund') OR user_id = :current_user_id) AND (`projects`.`user_id`=:ypl0) ORDER BY status ASC, id DESC. Bound with :current_user_id=false, :ypl0='767') 1 0.00035 0.00035 0.00035 0.00035
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `currency_types`) 1 0.00033 0.00033 0.00033 0.00033
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `contribute`) 1 0.00033 0.00033 0.00033 0.00033
system.db.CDbCommand.query(SHOW FULL COLUMNS FROM `city`) 1 0.00031 0.00031 0.00031 0.00031
system.db.CDbCommand.query(SELECT `t`.`user_id` AS `c`, SUM(sum) AS `s` FROM `contribute` `t` WHERE (status IN ('paid', 'completed')) AND (`t`.`user_id`=767) GROUP BY `t`.`user_id`) 1 0.00026 0.00026 0.00026 0.00026
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `users`) 1 0.00018 0.00018 0.00018 0.00018
system.db.CDbCommand.query(SELECT * FROM `apply_join` `t` WHERE `t`.`id`=183 LIMIT 1) 1 0.00017 0.00017 0.00017 0.00017
system.db.CDbCommand.query(SELECT * FROM `summary`) 1 0.00016 0.00016 0.00016 0.00016
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `contribute`) 1 0.00013 0.00013 0.00013 0.00013
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `apply_join`) 1 0.00013 0.00013 0.00013 0.00013
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `city`) 1 0.00012 0.00012 0.00012 0.00012
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `countries`) 1 0.00011 0.00011 0.00011 0.00011
system.db.CDbCommand.query(SHOW CREATE TABLE `currency_types`) 1 0.00009 0.00009 0.00009 0.00009
system.db.CDbCommand.query(SELECT `country`.`id` AS `t1_c0`, `country`.`name` AS `t1_c1`, `country`.`name_en` AS `t1_c2`, `country`.`name_ru` AS `t1_c3` FROM `countries` `country` WHERE (`country`.`id`=:ypl0). Bound with :ypl0='1') 1 0.00009 0.00009 0.00009 0.00009
system.db.CDbCommand.query(SELECT `city`.`id` AS `t1_c0`, `city`.`country_id` AS `t1_c1`, `city`.`name` AS `t1_c2`, `city`.`name_en` AS `t1_c3`, `city`.`name_ru` AS `t1_c4`, `city`.`autocreated` AS `t1_c5` FROM `city` `city` WHERE (`city`.`id`=:ypl0). Bound with :ypl0='2') 1 0.00008 0.00008 0.00008 0.00008
system.db.CDbCommand.query(SELECT * FROM `currency_types` `t`) 1 0.00007 0.00007 0.00007 0.00007